Marginalia 10

Reflecties en oprispingen
April 2017

Een foute vlegel
Van de pas aangetreden Tweede Kamerleden wist Thierry Baudet de meeste aandacht te trekken. Hij begon zijn eerste toespraak in het Latijn. Kamervoorzitter Arib probeerde nog hem te interrumperen, maar hij ging gewoon verder. Na zijn speech greep ze alsnog haar kans:
‘Voordat andere fractievoorzitters ook denken: “Ik mag mijn speech in een andere taal houden,” dat is echt niet de bedoeling Het Nederlands is de voertaal in ons parlement en dat wil ik graag zou houden’, aldus de Kamervoorzitter.
Ik maak melding van dit voorval omdat de naar mijn smaak irritante fractieleider van Forum voor Democratie volgens Trouw (4 april) een ‘samenwerkingsverband’ denkt aan te gaan met o.a. de fractie Gemeentebelangen in de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp, de gemeente waar ik woon. Wat we ons van dit samenwerkingsverband moeten voorstellen kan voorshands in het midden blijven, maar voor mij is dit voldoende aanleiding om de fratsen van ‘de belangrijkste intellectueel van Nederland’ (NRC 28-9-2016) te blijven volgen.
Dat Baudet meent dat de EU en de euro niet houdbaar zullen blijken en voorstander is van de invoering van referenda, is uiteraard zijn goed recht. Maar benauwend wordt het wanneer je op internet leest dat hij bij de jaarlijkse IJzerwake (een rechtse afsplitsing van de IJzerbedevaart) pleitte voor ontbinding van België en voor een onafhankelijke Vlaamse staat. Tekenend is ook zijn uitspraak dat de Nederlandse samenleving door de komst van buitenlanders last heeft van ‘homeopathische verdunning’. Daarop aangevallen door parlementair verslaggever Frits Wester moest hij bij Jinek & Pauw moeizaam toegeven dat hij dit misschien beter niet had kunnen zeggen.
Wie Grab’em by the Thierry! googelt komt aan de weet hoe het kersverse Kamerlid over vrouwen denkt. Ze moeten ‘overmand’ worden. De Trumpiaanse benadering. Andere speerpunten: de publieke omroep moet minder links worden en een commissie moet alle schoolboeken doorpluizen op linkse indoctrinatie. ‘We hebben een voet tussen de deur, nu gaan we wrikken’, noteerde Trouw uit de mond van de politieke dandy.
Ik zag een foto van Baudet, liggend op zijn piano. Het is hem, dacht ik, niet gelukt het instrument op zijn werkkamer(tje) ingetakeld te krijgen. Zelf sprak hij over ‘een belofte aan de kiezer’, waaraan hij zich had te houden. Voorlopig is hij hoe dan ook niet vleugellam. Er is alle aanleiding zijn strapatsen te blijven volgen.

Frysk bloed, tsjoch op!
Op 23 maart 2017 vulde de Tweede Kamer zich met alle 150 vers gekozen volksvertegenwoordigers; velen een tikje nerveus voor hun officiële beëdiging. De ceremonie verliep niet vlekkeloos . Nieuwkomer Isabelle Diks van Groen Links sprak in het Fries. ‘Dat ûnthjit ik’, terwijl ze ‘Dat ferklearje en ûnthjit ik’ had moeten zeggen: ‘Dat verklaar en beloof ik’. Dat moest dus opnieuw.
Op 30 april 2013 leek zich een curieus misverstand over de Friese taal voor te doen tijdens de inhuldiging van Koning Willem Alexander. Tweede Kamerlid Lutz Jacobi maakte toen de tongen los door in het Fries de belofte af te leggen. De meeste parlementariërs zeiden: “Zo waarlijk helpe mij God almachtig” of “Dat beloof ik”, waarmee wordt bedoeld: “Wij zweren (beloven) dat wij Uw onschendbaarheid en de rechten van Uw Koningschap zullen handhaven.” Toen de Friezin zei: ‘Dat ûnthjit ik’ verstonden velen: “Dat vertik ik”. De plechtigheid werd er gelukkig niet door verstoord.
Op internet vond ik nog een merkwaardig bericht over ene Sonja de Vries, profetes in Oudehorne, een dorp in het zuiden van Friesland. Deze Sonja de Vries, leidster van de beweging Uit de bron van Christus, meent een verklaring te hebben gevonden voor het ontstaan van de Friese taal: het is een straf van God. De Friezen hebben namelijk in 754 Bonifatius vermoord en daarmee God verworpen. God zou de Friezen vervolgens hebben opgezadeld met een vreselijke straf: de Friese taal. Maar er is een oplossing: de Friezen kunnen in de genade van de Heer terugkeren als zij reïncarneren als niet-Fries. Wie hier niets in ziet, kan zich gesterkt voelen door de eerste regel van het Friese volkslied:
Frysk bloed, tsjoch op! Wol nouris brûz je en siede
(Fries bloed kom op, wil bruisen en koken en door onze aderen bonzen)

Categorieën:Marginalia