Belastingen

Belastend materiaal

Citaten en herinneringen – een selectieve keuze. Bron: ‘Nico de Vries-bundel, Veranderend belastingklimaat’, onder redactie van Harm Mobach, Leno Sillevis en Gerard van Westen. Gouda Quint bv, Arnhem 1995.