Marginalia 15

Reflecties en oprispingen
September 2017

Nieuwe beproevingen
Het kerkblad voor de Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw verraste mij door de introductie van een nieuw begrip: kerkproeverij. Ik vermoed dat de term is bedacht door een geschoolde marketingdenker. De wervende kracht van dat woord zal moeten aansporen tot kerkbezoek door buitenstaanders. Ik begrijp natuurlijk dat het niet primair de bedoeling is deze outsiders lastig te vallen met de ondoorgrondelijke consequenties van een eeuwenoude kerkleer. Maar onduidelijk blijft hoe men denkt te voorkomen dat deze proeverij ontaardt in het zoveelste verhaal over religie dat als ‘oude wijn in nieuwe zakken’ (of omgekeerd) fungeert. Ik zie niets in het op smaak brengen van de boodschap. Als ervaringsdeskundige ben ik decennialang beproefd.

In hetzelfde nummer van het Pijnackerse kerkblad vond ik nog een curieuze oproep in een advertentie die door een vermoedelijk jeugdig gemeentelid van een onderschrift werd voorzien.

___________________________________

DANSEN VOOR GOD
Hiphop aanbiddingsdans
DANSSCHOOL ELEVATE PIJNACKER

Pijnacker danst!
Vanaf september 2017 kan je op de Beatrixschool danslessen volgen! De lessen worden gegeven in samenwerking met christelijke dans- muziek en theaterschool Elevate. Iedereen in Pijnacker en omgeving, tussen 6 en 12 jaar, kan zich inschrijven en meedoen. We vinden het heel gaaf als ook de jongens zich opgeven.

___________________________________________________________________________

Ik woon in Pijnacker maar blijk gelukkig buiten de doelgroep te vallen. Toch blijft de vraag aan mij knagen waar we aan moeten denken bij ‘christelijke dansmuziek’. Het lijkt mij duidelijk dat dit begrip beoogt een vermanende beperking aan te brengen, zoals men vroeger ook wel sprak over ‘christelijk voetbal’ als men zaterdagvoetbal bedoelde. Christelijk pingelen, tackelen en dribbelen zijn overigens bij mijn weten nooit een gespreksonderwerp geweest. Bij dansmuziek ligt de zaak uiteraard aanmerkelijk ingewikkelder. Daarbij dreigt – zoals mij altijd is voorgehouden – het gevaar dat de zinnen worden geprikkeld. (Ik laat nu maar onbesproken wat je aan je zinnen hebt als die niet mogen worden geprikkeld, zoals de Leidse hoogleraar criminologie Willem Nagel zich destijds al vertwijfeld afvroeg)
Hoe kan ‘christelijke dansmuziek’ – zo die al zou bestaan – zinnenprikkeling voorkomen? En leeft deze vraag onder de jeugd? Op Refo Web schrijft ene mormeltje over dansen: “Ik denk dat het gaat om het doel (doe ik het om anderen te verleiden, of om lekker te bewegen en plezier te hebben. Daar moet je je dansstijl wel op aanpassen. Lekker tegen iemand aanrijden lijkt me niet echt passend voor een christen…”. Mijn kanttekening: deze tot hormonale oververhitting leidende dans is dusdanig zinnenprikkelend dat zij onder geen beding in verband ware te brengen met de serene reidans, zoals die in het bijbelse Israël werd beoefend.
Mormeltje schrijft verder op Refo Web: “Ik heb op buikdansen gezeten. Lekker in een gymzaaltje met alleen maar vrouwen. We hadden een sjaal om onze heupen met muntjes eraan, voor de bewegingen. Verder niks geen blote buiken of diepe decolleté’s . Er zijn wel professionele pakjes, maar dat is aan mij als christen niet besteed.” Lijkt dus geen tekst die jongens zal aansporen zich op te geven voor een cursus ‘christelijke dansmuziek’, ‘christelijke hiphop’ of ‘aanbiddingsdans’. Hoe dan ook, wie deze termen googelt en tracht te doorgronden, maakt kennis met een nieuwe denkwereld. Na lezing lijkt de onontkoombare conclusie: het calvinisme is nu echt op zijn retour. En ik kan er niet rouwig om zijn.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Gelezen
Rechterhand van de paus betrokken bij sexueel misbruik
(bron: Ruggespraak – Onze Taal 2017,nr. 9)

Categorieën:Marginalia