Ter overdenking 2

Ik heb destijds een symposium voorgezeten waar allerlei fiscale vragen aan de orde kwamen. Een vergadertijger adviseerde mij de volgende slotzin, waar ik veel succes mee had:
“Ladies and gentlemen, We are still confused, but on a much higher level”.

Door mijn dochter gehoord, toen ze nog werkzaam was in de kinderopvang. Een meisje van 4 jaar zong allerliefst het volgende ‘smurfenlied’:
“Waar komen jullie toch vandaan?
Uit de kut van tante Sjaan
Hoe kwamen jullie daar dan in?
Uit de lul van ome Wim”

Uit een advertentie: “Kennismaking gezocht met een goedgelovige RK-vrouw”

“Steeds op de kalender kijkend zag hij dat hij steeds kalender werd.”

Predikant: “Je mag de bergrede wel voorlezen, als je je daarna maar op de vlakte houdt.”

Gelezen na de laatste wijziging van de WAO: “Voor wie van 20 hoog van de steiger valt, verandert er niets.”

Gelezen: “De oecumene is pas een feit als alle christenen aan hetzelfde twijfelen.”

Toen ik van de Antillen terugkwam en iemand mij vroeg of ik een bepaalde dame had ontmoet, antwoordde ik: “Ik ken haar zowel boven- als benedenwinds.”

Uit de troonrede (aangepaste tekst): “De positie van de minima zal de regering voortdurend een zorg zijn.”
Freek de Jonge: “Ik ben dit jaar 13 keer naar Lourdes geweest. Maar goed dat ik niet bijgelovig ben.”

Gelezen: “Wat moet je doen als er een waterkanon op je afkomt? Straal negeren.”
Toen tijdens een symposium een directeur-generaal van Sociale Zaken zijn monotoon betoog afsloot met de toezegging “dat binnenkort een nota ‘Proeve van ontkokerd beleid’ kon worden tegemoet gezien”, bracht ik enkele mede-congresgangers uit hun evenwicht door mijn op gedempte toon uitgesproken commentaar “dat men daarmee ook op Nieuw Guinea veel succes had geboekt …”


Vraag aan Lou de Palingboer:
“Zijt Gij God, Lou?”
“Ge zegt het”, sprak Lou, terwijl enige vrouwen de as van zijn gulp klopten.

Uit: Voer voor psychologen door Harry Mulisch.

Categorieën:Overdenkingen