Overdenkingen

Ter overdenking 330

BETALEN IS VOOR DE DOMMEN De mevrouw, wonende Noordeinde 68 te Den Haag, betaalt geen loon- en inkomstenbelasting, geen schenkingsrecht, geen successiebelasting en is ook nog vrijgesteld van andere heffingen die ik even niet allemaal paraat heb. Haar zus Christina heeft het minder breed en daarom adviseerden financiële experts – […]

Ter overdenking 304

UIT HET RIJKE ROOMSCHE EN PROTESTANTSE LEVEN Toen ik deze advertentie (De Bazuiu, 3 januari 1931) aantrof in Michel van der Plas’ documentaire over de jaren 1925-1935 begreep ik waarom mijn moeder mij destijds voor aanschaf van een nieuwe broek bij voorkeur meenam naar Van der Brul, want dat was naar […]

Ter overdenking 360

Kerkelijke actualiteiten Hans Küng, de dissidente Duitse theoloog, schreef deze week in de Süddeutsche Zeitung dat de katholieke kerk op dit moment ‘de ernstígste crisis sinds de Reformatie’ doormaakt. Hij wees erop dat de pogingen om de seksuele vergrijpen van priesters te verdoezelen, werden aangestuurd door de Congregatie voor de […]

Ter overdenking 359

Waar is de gulle lach gebleven? In het paasnummer van Elsevier (3 april 2010) stelt Eric Vrijen vast dat humor in het politieke bedrijf vroeger een grotere rol speelde dan tegenwoordig. Destijds was Wiegel de kampioen. Hij ging Den Uyl verbaal te lijf maar zorgde wel op tijd voor hilariteit. […]

Ter overdenking 358

Je gelooft het pas nadat je het gelezen hebt. Natuurlijk moet de kerk financieel boeten voor de trauma’s die ze weerloze jonge kinderen bezorgd hebben. Maar wat blijkt nu? Sinds 2006 bestaat er tussen het bisdom Utrecht en Aegon een overeenkomst die inhoudt dat claims die een gevolg zijn van […]

Ter overdenking 357

Ook de stoelgang voortaan fiscaal begeleid Dat de bemoeizucht van de overheid geen grenzen kent, veronderstel ik bekend. Voor een hoogtepunt zorgde twee jaar geleden de CDA-fractie in de Tweede Kamer met de vraag – ik citeer – “of de binnenste rol van een rol wc-papier een wezenlijk onderdeel uitmaakt […]

Ter overdenking 356

Over de economische orde Geld is als mest, je moet het verspreiden voor het gaat stinken (F. Bacon) Als het beter gaat met de economie dan gaat al de rest slechter. (Art Buchwald) Geld is niet alles. Een man met 20 miljoen dollar kan precies zo gelukkig zijn als een […]

Ter overdenking 355

De koningin van het interview – R.I.P.     Het bericht van Bibebs overlijden kwam voor mij als een verrassing. Mijn eerste reactie was: leefde die dan nog? Om daarna door Wikipedia uit de droom te worden geholpen. Nog maar twee jaar geleden ontving Bibeb voor haar hele oeuvre De Tegel, de […]

Ter overdenking 354

ERNST EN LUIM 1940-1945 Ook in de bezettingsjaren werd aan sinterklaas gedaan. Kort geleden verscheen een boek van de historicus Hinke Piersma over sinterklaasgedichten uit die tijd. Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat al in het eerste jaar van de oorlog luxeproducten als boter moeilijk te krijgen waren. Een fragment uit de […]

Ter overdenking 353

Maarten van Rossems bevrijdende humor Wat een boekestijntje is weet zo langzamerhand iedereen wel en anders houdt Arend Jan zelf ons wel bij de les. Want hardleers is deze onhandige politicus als geen ander. Zoals Maarten van Rossem het ongeveer uitdrukte: “Geef Arend Jan een mesje, vraag hem een aardappel […]