Ter overdenking 304

Ter overdenking 304UIT HET RIJKE ROOMSCHE EN PROTESTANTSE LEVEN

Toen ik deze advertentie (De Bazuiu, 3 januari 1931) aantrof in Michel van der Plas’ documentaire over de jaren 1925-1935 begreep ik waarom mijn moeder mij destijds voor aanschaf van een nieuwe broek bij voorkeur meenam naar Van der Brul, want dat was naar men zei het enige protestantse kledingmagazijn in Den Haag.
Dat Peek & Cloppenburg was
gevestigd in de Kinkerstraat bracht mij een advertentie in herinnering van een zakenman in diezelfde Kinkerstraat, ooit beschreven door de legendarische Trouw-journalist Bert Klei. Het verhaal wil dat in de jaren twintig de (gereformeerde) eigenaar van een daar gevestigde hoedenzaak, de heer Donkers, zijn omzet trachtte te vergroten door in een Amsterdamse kerkbode een profane tekst te plaatsen, die iedere kerkganger direct herkende als een variatie op een bekende psalm. Het ging om Psalm 25, vers 6, waarvan de eerste regel (berijming 1773) luidt: Wie heeft lust den Heer te vrezen.
De firma Donkers maakte ervan:
Wie heeft lust meneer te wezen,
Dan draagt hij een Donkers’ hoed.
Zo zal hij een wijs man wezen,
Weten hoe hij’m dragen moet.
Een hoed die nimmermeer vergaat.
Kan hij driemaal laten verven.
En als hij hem niet meer staat,
Kan zijn zoon hem later erven.
Lezers die de originele tekst niet of onvoldoende beheersen – die gevallen komen voor – kunnen deze nalezen op http://www.online-bijbel.nl/psalm/25/6

Er zijn meer middenstanders geweest die zich in advertenties bedienden van aan psalmen ontleende wervende teksten. Zo maakte mijn neef Bert Giessen, die aan de Markt te Delft een zaak in hoeden, overhemden e.d. dreef, in de jaren zestig reclame met de slagzin: “Laat Giessen u behoeden”, Ik adviseerde hem destijds deze regel voortaan frank en vrij vooraf te laten gaan door ” En waar g’u heen moogt spoeden…”, maar deze aanvulling werd toch als te vérgaand aangemerkt.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Toegevoegde catechismusvraag na de benoeming van Wim Eijk
“Wat is een aartsbisschop?”
“Een aartsbisschop is een bisschop, maar dan heel erg.”

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Categorieën:Overdenkingen