Ter overdenking 330

Ter overdenking 330BETALEN IS VOOR DE DOMMEN
De mevrouw, wonende Noordeinde 68 te Den Haag, betaalt geen loon- en inkomstenbelasting, geen schenkingsrecht, geen successiebelasting en is ook nog vrijgesteld van andere heffingen die ik even niet allemaal paraat heb. Haar zus Christina heeft het minder breed en daarom adviseerden financiële experts – in overleg met de persoonlijke schatbewaarder van de vorstin en de Belastingdienst – de prinses haar vermogen onder te brengen in een trust op het Kanaaleiland Guernsey. Christina hoeft daardoor in Engeland, waar zij woont, geen vermogensbelasting te betalen. Daartoe werd de Stichting Protector Daffodil Trust opgericht (Was de Daffodil niet dat invalide-autootje met het slimme pookje?,                                                                                         vroeg iemand zich op internet af). Dat Hare Majesteit niet blij zal zijn geweest met het op de dag van haar 71e verjaardag bekend worden van deze gegevens, ligt voor de hand. Het komt erop neer dat vanuit het werkpaleis van koningin Beatrix een brievenbusfirma in het belastingparadijs Guernsey wordt bestuurd. Niet chic.
Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst is het niet de bedoeling van de prinses om de belasting te ontwijken, maar heeft ze – ik citeer – ‘door haar drukke bestaan en visuele handicap behoefte aan zorgvuldig beheer van haar vermogen’. Zoals Jort Kelder terecht bij Pauw & Witteman opmerkte: ‘Fiscaal ziet ze scherp’. Hij rekende ons voor dat, uitgaande van een vermogen van vader Bernhard van minimaal 200 miljoen de zes meisjes (4 kinderen en 2 bastaarden) elk zo’n 35 miljoen ontvingen, voor Beatrix vrij van successierecht. Doordat Christina haar erfdeel vrij van vermogensbelasting in de Daffodil Trust op Guernsey heeft geparkeerd, levert dit haar een niet te verwaarlozen fiscaal voordeel op. Minister Donner, zaterdagmorgen in de rubriek Kamerbreed geconfronteerd met dit gegeven, proefde de schandelijke insinuatie van belastingontwijking en wees de gedachte van belastingbesparende activiteiten door het Koninklijk Huis met stemverheffing van de hand. Citaat: “En zelfs wanneer de Daffodil Trust wél om fiscale redenen op Guernsey zou zijn gevestigd (we mogen het niet uitsluiten), dan is dat zeker gebeurd buiten verantwoordelijkheid van het betrokken lid der koninklijke familie. […] De vraag of de moraliteit in het geding is kan niet berusten op het adres van een postbus.“ Zie de column van Bert Wagendorp in de Volkskrant, 31-01-09.
De politici die aan tafel zaten bij Pauw & Witteman (Mariëtte Hamer en Alexander Pechtold) bliezen minder hoog van de toren en hielden het op voorzichtig geformuleerde kritiek: er is niet onrechtmatig gehandeld, maar wel onverstandig, want het Koninklijk Huis heeft een voorbeeldfunctie. Jort Kelder bracht Pechtold fijntjes in herinnering dat D66-er Hans Wijers (nu topman van Akzo Nobel) vóór hij in 1994 als minister van Economische Zaken toetrad tot het kabinet-Kok, zijn pensioen onderbracht op de Antillen (“we zetten hem even op de nul…”).
In feite is er sinds in 1983 de 7e druk van Flip de Kams bestseller Betalen is voor de dommen verscheen niets principieel veranderd. Toen zei staatssecretaris Henk Koning: “Mijn visie is, constructies mogen, als de feiten maar juist worden weergegeven.” Mijn conclusie was toen en nu: “De moraal gaat zo ver als de duurste belastingadviseur die de burger zich kan veroorloven.”.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Categorieën:Overdenkingen