Ter overdenking 359

Waar is de gulle lach gebleven?
In het paasnummer van Elsevier (3 april 2010) stelt Eric Vrijen vast dat humor in het politieke bedrijf vroeger een grotere rol speelde dan tegenwoordig. Destijds was Wiegel de kampioen. Hij ging Den Uyl verbaal te lijf maar zorgde wel op tijd voor hilariteit. Toen de PvdA in 1973 naar het inzicht van de oppositieleider weer eens te veel geld wilde uitgeven, wees Wiegel tijdens een publiek debat naar de rechts van hem zittende premier Den Uyl: “Sinterklaas bestáát! Dáár zit-ie, achter de tafel!”
Op dit moment is geestig neersabelen er nauwelijks nog bij. We moeten het doen met de botheid van Rita Verdonk die Wouter Bos uitschold voor leugenaar. Wat resteert zijn de correcties die de SGP-fractie aanbrengt op mislukte beeldspraak van minder bijbelvaste parlementariërs. Zo meen ik mij te herinneren dat Jorritsna in de periode dat ze minister was de kamer eens voorhield dat we ‘niet door alle zeven plagen tegelijk’ zouden worden getroffen. De gevolgen waren voorspelbaar. Bas van der Vlies, toen voorzitter van de SGP- Tweede Kamerfractie, zorgde ervoor dat tot de jongste dag het correcte aantal verschrikkingen in de kamerstukken genoteerd blijft.
Elsevier wist van de nieuwe fractievoorzitter van de SGP Van der Staaij een vrolijke noot te melden die we zonder meer hoopgevend mogen noemen. Boris van der Ham (D66) had vraagtekens geplaatst bij het waarheidsgehalte van het betoog van een minister. Daar moet je altijd voorzichtig in zijn. Van der Ham trok een vergelijking met het lijdensverhaal van Christus en zei iets over ‘de hanen die drie keer kraaiden’. Kamervoorzitter Gerdi Verbeet had zoals steeds de Bijbel onder handbereik en gaf de juiste tekst volgens de evangelist Mattheüs: ‘Eer de haan gekraaid zal hebben, zult gij mij drie keer loochenen.’
Reactie Van der Ham, die het nog maar half begrijpt: ‘Marcus zegt 2. Mattheüs heeft er 1. Johannes en Lucas doen er allebei 2. Bij mekaar zijn het er een stuk of 5.’
Van der Staaij snelt naar de interruptiemicrofoon. Iedereen verwachtte dat hij de goddeloze D66’er de les zou lezen.
Verbeet, fijntjes: ‘Mijnheer Van der Staaij. U komt ons helpen.…’
Van der Staaij: ‘De heer Van der Ham laat blijken dat niet alleen zijn bijbelkennis tekortschiet, maar ook zijn rekenvaardigheid.’
Vrolijkheid alom.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Scryptogrammatische omschrijvingen in NRC Handelsblad
Dat gerecht heeft iets van Kerst en Pasen: OSSENHAAS
Weblocatie voor stoute vrouwem: SPINHUIS
Lage rugpijn: ONDERSPIT
Kopvoddentaks: HOOFDELIJKE OMSLAG
Ruk naar rechts: TAB
Geeft je het recht op ieder moment in het werk van Thijssen te duiken: ZWEMBADPAS
Zo’n intrigerend type is een geboren Russische machthebber: RASPOETIN
Muzikaal uitbraakplan: CELLIST
Letterkundige maillot: KOUSBROEK

Categorieën:Overdenkingen