Overdenkingen

Ter overdenking 352

NOMEN EST OMEN Iedereen kent er voorbeelden van. Het journaal meldt dat de Haagse brandweer moest uitrukken omdat hevige regenval op tal van plaatsen overlast veroorzaakte. Het bericht werd verlevendigd door een gesprek met de commandant van de brandweer die Lek bleek te heten. Wanneer een gevangene uit de bijlmerbajes […]

Ter overdenking 351

Wordt-ie-het of wordt-ie-het niet Het lijkt me niet uitgesloten dat Balkenende best een aardige man is. Van andere orde is de vraag of hij een geschikte minister-president is. Wat iedere keer opvalt als de premier iets gaat zeggen dat niet op papier staat, is het plichtmatig formuleren van waarheden als […]

Ter overdenking 350

Fiscale verhalen Vorige week smaakte ik het genoegen een reünie van oud-studenten aan de Rijksbelastingacademie mee te maken. In de gesprekken passeerden talrijke vrolijke momenten de revue. Een centrale plaats werd daarbij ingenomen door herinneringen aan de legendarische hoogleraar-directeur van de academie J. van der Poel, een man wiens bestaan, […]

Ter overdenking 349

Rasdebater velt Eijk Kort geleden wist Andries Knevel te melden dat in een volgende aflevering van Het elfde uur aartsbisschop Wim Eijk en SP-voorman Jan Marijnissen ‘een nu al historisch debat’ zouden gaan voeren. Een pretentieuze belofte die, zoals iedere kijker heeft kunnen vaststellen, niet werd waargemaakt. Knevels opwinding was […]

Ter overdenking 348

Majesteitelijk jargon Met de troonrede wil het maar niet vlotten. Was het vroeger de in veel te lange zinnen verpakte woordenbrij die het luisteren naar de vorstin bemoeilijkte, dit jaar was het vooral de voorspelbaarheid van de boodschap die slaapverwekkend werkte. Nu heeft een troonrede natuurlijk per definitie een hoog gaapgehalte. […]

Ter overdenking 347

Het imago van Nederland in Amerika In NRC Handelsblad (06-09-09) vertelt Tom-Jan Meeus over zijn ontmoeting met Matthew Aid, voormalig medewerker van de NSA (National Security Agency), de grootste inlichtingendienst van de VS, gespecialiseerd in afluisteren. Twintig jaar geleden vertrok hij daar en begon hij aan een minutieuze beschrijving van […]

Ter overdenking 346

“GEWAAD, GEPRAAT EN GELAAT” Zo’n dertig academici, meest historici, hebben onlangs in ruim vijftig hoofdstukken de belangrijkste mijlpalen en plechtankers van de gereformeerde gezindte beschreven. Deze opstellen werden gebundeld in een zeshonderd pagina’s tellend boekwerk, dat verscheen onder de titel HET GEREFORMEERDE GEHEUGEN. De ondertitel zou kunnen luiden dat-wil-je-niet-weten, maar […]

Ter overdenking 345

Verlossende antwoorden op kwellende vragen Er is een tijd geweest waarin kranten niet schreven over problemen in de jeugdzorg. Dat was de tijd waarin het in orthodox-protestantse kring prof. Waterink was, die opvoedkundige vragen beantwoordde in de bestseller Aan moeders hand tot Jezus. Godfried Bomans deed ooit satirisch verslag van […]

Ter overdenking 344

Goeie ouwe radio Maandag (20-07-09) was het veertig jaar geleden dat de eerste mens op de maan landde. Voor de Nederlandse televisie werd dit spectaculaire gebeuren destijds van commentaar voorzien door Henk Terlingen. De briljante manier waarop hij dit deed leverde hem de bijnaam Apollo Henkie op. In KRO’s Profiel […]

Ter overdenking 343

Actualiteiten uit week 26 – Een spreker voor Radio 1 meldde dat hij zo juist verontrust de Telegraaf van de deurmat had opgeraapt. Over de volle breedte aangebrachte chocoladeletters hadden bij hem de indruk gewekt dat het ging om een extra editie in verband met het overlijden van het staatshoofd […]