Ter overdenking 347

Het imago van Nederland in Amerika
In NRC Handelsblad (06-09-09) vertelt Tom-Jan Meeus over zijn ontmoeting met Matthew Aid, voormalig medewerker van de NSA (National Security Agency), de grootste inlichtingendienst van de VS, gespecialiseerd in afluisteren. Twintig jaar geleden vertrok hij daar en begon hij aan een minutieuze beschrijving van de hem opgedragen bezigheden. Dit resulteerde in een veelgeprezen publicatie, The Secret Sentry (de geheime wachtpost). Het manuscript bevatte oorspronkelijk ook een hoofdstuk over Nederland. Daarin werd beschreven hoe de Amerikaanse autoriteiten de Nederlandse regering stelselmatig hebben afgeluisterd. In de woorden van de auteur: “Dat is nu eenmaal routine in inlichtingenwerk: je houdt je bondgenoten in de gaten. Desnoods breek je in op hun ambassade, zodat je altijd weet wat zij weten. “In God we trust, all others we monitor”, zegt Aid met een bulderlach.
Het afluisteren begon in 1944 en het liep zeker door tot eind jaren negentig. Aid is er trouwens van overtuigd dat dit ook nu nog het geval is. Toch hebben zijn bevindingen, wat Nederland betreft, het boek niet gehaald. De Amerikaanse uitgever vond dat niemand zat te wachten op onthullingen over zo’n landje in West-Europa. Aid: “Het illustreert het belang dat in de VS aan Nederland wordt gehecht. Klein, ver weg, niet onsympathiek, erg progressief, lieve bondgenoot – maar weinig om opgewonden over te raken.” Bij de NSA, zegt Aid, valt Nederland al jaren onder de afdeling ‘ALLO’: All Other Countries.”
.In hetzelfde artikel komt ook oud-minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot aan het woord. Lastig is, zegt hij, dat Washington het binnenlands beleid van Nederland nooit echt zal begrijpen. Bot herinnert zich “ruzies met topmensen”, omdat Washington de legalisering van prostitutie interpreteerde als bewijs dat Nederland mensenhandel tolereert. “Moest ik hen op hun eigen hypocrisie wijzen. […] Ze zien ons toch als een raar, verdorven land. Ze zouden het liefst een paar mormonen op ons afsturen om alles recht te zetten.”

Duiken in de crypten
Drumstelmankement dat vaak het gevolg is van ouderdom: BEKKENFRACTUUR
Geen zin om te betalen voor een elektrisch circuit: SCHUIFWEERSTAND
Het is opmerkelijk wat een slimme hond vermag: DE KRANT HALEN
De superlatief van dunne poep is geliefd bij vegetariërs: GIERST
Stuk papier dat joden en moslims missen: VELLETJE
Dan hoor je pfff uit de plee: GEMAKZUCHT
Compromis tussen plattelandsborsten en Hollandse voorgevel: POLDERBOEZEM
Ontbieden als intieme handeling: DOEN KOMEN
Toenemend personeelsgebrek in de gezondheidszorg: MINDERBROEDERS
Kijken wie de langste heeft: STROOTJE TREKKEN
(Bron: Scryptogram in NRC Handelsblad)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Om over na te denken

De persoonlijkheid
Ga ervan uit dat u er niet bent en vind een passende vervanging.
Jean Tardieu

Troost
Er is een tunnel aan het eind van het licht.
De Razende Bol

Categorieën:Overdenkingen