Ter overdenking 352

NOMEN EST OMEN
Iedereen kent er voorbeelden van. Het journaal meldt dat de Haagse brandweer moest uitrukken omdat hevige regenval op tal van plaatsen overlast veroorzaakte. Het bericht werd verlevendigd door een gesprek met de commandant van de brandweer die Lek bleek te heten. Wanneer een gevangene uit de bijlmerbajes ontsnapte konden we rekenen op het commentaar van de inmiddels gepensioneerde directeur Cees Boeij. De man die in dit kader de grootste naamsbekendheid verwierf is ongetwijfeld Menno Baksteen. Als voorzitter van de Nederlandse Verkeersvliegersbond is hij bij de bespreking van luchtrampen eenvoudig onmisbaar. Dan kennen we diverse curieuze duo’s. Zo werken aan het TV-programma Tussen Kunst en Kitsch mee, de heer Aardewerk (zilverexpert) en mevrouw Zilverberg (specialist archeologie en oude munten). Ook het hoogleraarstrio Hommes, Kuitert en Lever, destijds verbonden aan de VU, mag niet onvermeld blijven. Bij de predikanten is mijn favoriet ds. J. van de Ketterij te Zwartsluis (wellicht stond hij model voor Marten Toonders ‘zwarte zwadderneel’). Maar ook ds. Cabaret en ds. Taverne doen een andere levenswandel vermoeden dan hun naam suggereert. Dan zijn er namen waarvan je je afvraagt waarom de drager die niet verandert. Ter overdenking 352.png Zo is in Heerenveen gevestigd zaadhandel Pieterpikzonen BV. Op internet vond ik verder nog dhr. Paalvast en mw. Weijdschede, assuradeuren. Ik wantrouwde dit gegeven als ‘te leuk’ en inderdaad bleek het niet te kloppen. De betreffende dame heet Weijschede zonder d. Ook platvloersheden verdienen nauwkeurige behandeling.
De lijst is nog lang niet volledig, maar ik beperk mij nu tot bovenstaande foto, recent genomen in het Haagse ziekenhuis Bronovo. Vooral Engelstalige patiënten zouden er door in de war kunnen raken, maar aangenomen mag worden dat er met het gezichtsvermogen van mw. dr. I.C. Notting niets aan de hand is. 

De vraag is wel of dat ook geldt voor de oogarts die – zie Onze Taal novembernummer 2009 – een bordje ophing met daarop de volgende enigszins verontrustende tekst:

Als u gedruppeld bent duurt het nog ongeveer een half uur voordat u door de oogarts gezien wordt!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

           FOKKE & SUKKE
   WAARSCHUWEN DE ONGELOVIGEN 

Fokke: Spreek vrijmoedig over Geert…
Sukke: Maar misbruik nooit zijn naam !!!

(NRC Handelsblad 10-11-09)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Categorieën:Overdenkingen