Ter overdenking 355

De koningin van het interview – R.I.P.    
Het bericht van Bibebs overlijden kwam voor mij als een verrassing. Mijn eerste reactie was: leefde die dan nog? Om daarna door Wikipedia uit de droom te worden geholpen. Nog maar twee jaar geleden ontving Bibeb voor haar hele oeuvre De Tegel, de jaarprijs voor de journalistiek, een prestigieuze onderscheiding ingesteld door o.a. de Nederlandse Vereniging van Journalisten en het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren. Bibeb werd 95 jaar.
Politieke interviews waren – volgens Frénk van der Linden – niet haar sterkste verhalen. Ik ben zo vrij met hem van mening te verschillen. Het interview dat Bibeb defensieminister Vredeling afnam leverde een unieke tekst op. Daarin werd Joseph Luns door Vredeling gediskwalificeerd als Navo-paladijn, met de toevoeging: “Die man irriteert me zo geweldig. Als ik de vent nog één keer voor m’n voeten krijg, schop ik hem zo de goal in. Hij praat naar dat-ie verstand heeft en dat is niet veel.” Dan een persoonlijke grief tegen Jan Pronk: “Dat is een elitedenker, een corpspik.” En passant kreeg ook collega-minister Max van der Stoel nog een beurt.. Volgens Vredeling liep die ”met zijn benepen bekkie achter Luns aan.” Zelf zag de bewindsman wel in dat hij te ver was gegaan. In het interview noteerde Bibeb uit zijn mond: “Ik heb het gevoel dat ik moet aftreden na dit interview.” Maar daar kwam het niet van. In een kabinet met drie (ex)-gereformeerden gaat dat anders. Toen Joop den Uyl Vredeling op zijn departement had ontboden kreeg deze van de ijsberende premier te horen: “Zet Heer een wacht voor mijne lippen, behoed de deuren van mijn mond.” Waarop de vrijmoedige minister, die ook zijn klassieken nog beheerste, riposteerde met: “Opdat ik mij, tot geenen stond, Iets onbedachtzaams laat ontglippen.” (Psalm 141, vers 3). Ook minister Jaap Boersma was hierbij aanwezig en ik meen mij te herinneren dat deze dit verhaal ook in de openbaarheid bracht. Er volgde nog een Kamerdebat waarin Vredeling nederig excuses aanbood, maar gezegd blijft natuurlijk gezegd. Ongeacht de psalmkeuze.
Niet iedereen was gecharmeerd van Bibebs aanpak. Jasperina de Jong stak er de draak mee in haar liedje To Be Or Not To Bibeb. De kostelijke tekst is te vinden op internet. Stel u Jasperina voor, op de sofa met een telefoontoestel in de hand.
“Hallo, met Jasperina de Jong. Met wie zegt u? Bibeb? Bibeb? Ik ken helemaal geen Bibeb. Ik ken alleen maar bebop. O nee, maar wacht eens even, natuurlijk ken ik wel een Bibeb. Dat enge mens van Vrij Nederland, met al die gevaarlijke interviews, weet u wel. O neem me niet kwalijk. U wilt een interview. Morgenmiddag, Ja mevrouw. Goed mevrouw. Dag mevrouw…”
Wat een akelig idee
Ik krijg Bibeb op de thee
Bibeb van Vrij Nederland
Voelt mij morgen aan de tand`
Had ik maar meteen gezegd:
Nee mevrouw, het schikt me slecht
Nee mevrouw, het zal niet gaan
Maar dat heb ik niet gedaan
Ik moet nu meteen gaan zorgen
Dat ik geen figuur sla, morgen
Dat Bibeb mij niet af laat gaan
En ik me er doorheen zal slaan […]
Ik vind het zo verschrikkelijk
Het wordt me soms te machtig
Want ik maak me altijd weer
Zo ontzettend zenuwachtig
Maar als je iets bereiken wil
Dan sta je voor de keus
To be or not to Bibeb  

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

SCHAPEN EN GEITEN

Natuurlijk, zei de veearts blij
Je hebt wel eens een naar karwei
En je zit weleens onder de poep
Maar het is voor mij
En het blijft voor mij
Een vaccinerend beroep
Yvo de Wijs

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

KROMSPRAAK
Andries Knevel: “Hoe heeft u dat gecommuniceerd naar uw kinderen toe?

Ton Elias had ooit een interview met kardinaal Simonis, een gesprek waaraan de ondervrager met gemengde gevoelens terugdenkt. Op een gegeven moment meent Simonis over relaties een verhelderende opmerking te maken.
Simonis: “Man en vrouw staan in asymmetrische polariteit tot elkaar, die echter wel complementair is.”
Schriftelijk commentaar van Ton Elias: “Uiteraard monseigneur, maar dan ook niet meer zeuren dat het zondag zo leeg is omdat uw boodschap slecht wordt verstaan. Wie het publiek wil bereiken moet de moeite nemen zich helder te uiten. En wie dat nalaat zou op de journalistieke zeef moeten sneuvelen.” 

Uit een telefoongesprek van Kees van Kooten met Koos Koets: Jij vindt dus ook dat oudere jongere gewoon een kanaal moete hebbe om de dinge die hun specifiek interessere en waar ze van vinde dat het over gaat dat ze daarover met mekaar uit kunne wissele van wat hun gedachte over bepaalde zake zijn

Minister Donner tijdens de beantwoording van Kamervragen:“Het geeft aan wat ik eerder heb aangegeven.”

Categorieën:Overdenkingen