Ter overdenking 44

Stelling bij proefschrift:
Het is moeilijk om geen gemakkelijke tante te zijn (L.Visser, Rijksuniversiteit Groningen).

In een van zijn columns schreef Maarten ’t Hart onlangs: “Toen ik jong was kwam gebedsgenezer John Osborne vanuit Amerika naar het Malieveld. Uit Maassluis trokken tientallen doodzieken naar Den Haag. Een stuk of tien van hen kwamen blakend van gezondheid terug, en werden vervolgens in de weken daarop door mijn vader begraven”.
(Maartens vader was grafdelver).
Destijds heb ik zo’n bijeenkomst op het Malieveld meegemaakt. Ik herinner mij nog de opwinding onder het publiek wanneer mensen in rolstoelen naar het podium werden overgebracht en daar uitgenodigd werden ‘op te staan’. Ank weet nog dat een ongelukkig meisje dat bij haar in de straat woonde volgens een krantenbericht genezen was, terwijl ze er in werkelijkheid nog even slecht aan toe was als voordien.
Vandaar dat de volgende anekdote toen de ronde deed. Een man liep langs het Malieveld te schreeuwen: “Ik kan weer lopen … ik kan weer lopen!” Gevraagd naar wat hij had gemankeerd, riep hij: “Ze hebben m’n fiets gestolen…”.

Justus van Oel: Heeft u zich wel eens voorgesteld hoe de gemiddelde roomskatholieke huiskamer eruit zou zien als Jezus niet gekruisigd zou zijn maar gevierendeeld?

Aan de deur van mijn werkkamer hangt de volgende advertentie:

________________________________________________________________

Zaterdag 30 april:

De wederkomst van Christus 

Centraal Station Den Haag

(via de roltrap in de hal)

Aanvang 14.30 uur

________________________________________________________________

Ischa Meijer: Laatst komt er in de Kalverstraat een Duitse toerist naar me toe, die aan me vraagt: ‘Mevrouw, kunt u ook zeggen waar het Anne Frank-huis is?’
Ik zeg: ‘Zoek zelf maar een onderduikadres.’

DOCTOR: Do you smoke after intercourse?
PATIENT: I don’t know, I never noticed.
(Robby Pauwels vertelde deze al jaren geleden in het Nederlands)

SHIRLY MCLAIN tegen ???: What’s in your pocket? A gun? Or are you just happy to see me?

Categorieën:Overdenkingen