Ter overdenking 183

André Kuipers: “Van enthousiasme had ik bijna de koppeling ingetrapt!”
(De Razende Bol)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ORANGE COLORED SKY
Het Koninklijk Huis stond deze week weer centraal in de media. Op 20 april keek ik naar het tv-programma Hoge Bomen, waarin vrienden van Prins Bernhard aan het woord kwamen. Als fiscaal meelevende belastingplichtige deden de volgende passages bij mij vragen rijzen.
Transcript:
Hildebrand:’ Hij vindt racen leuk ….hij kijkt ook altijd televisie….naar het racen ….en is Ferrari-gek.’
E.v.d.Beugel:’ Hij begon al met zich bijna te barsten te rijen met de auto voor dat-ie zelfs maar verloofd was met de prinses…’
Hildebrand:’ Hij heeft zelf ook een Ferrari. Hij heeft altijd een Ferrari. Het Koninklijk Huis betaalt geen BPM en geen BTW. En dat zijn de grote posten. Dus hij krijgt die auto voor het kale bedrag en krijgt daar ook nog de fabriekskorting op. Dus als-t-ie dat ding dan heeft, en hij rijdt er twee jaar in en hij verkoopt’m ….op een jachtpartij of zo, aan een jongen die meejaagt of een vriendje of een halfvriendje, dan ziet-ie nog kans om daar even vlot een tonnetje aan te winnen . Dat vindt-ie wel leuk ….Is ook leuk…’ Einde citaat.
Voor de leek: de BPM (Belasting van Personenauto’s en Motorrijwielen) op personenauto’s bedraagt doorgaans 45,2% van de netto catalogusprijs, de BTW 19%.
De geciteerde passages boeiden mij zo, dat ik aan de afdeling Voorlichting van het Ministerie van Financiën schriftelijk de volgende vragen stelde:

  1. Welke subjectieve en objectieve belastingvrijstellingen hebben sinds 1945 gegolden voor leden van het Koninklijk Huis?
  2. Vallen of vielen de door de heer Hildebrand genoemde vrijstellingen daar ook onder?(bij een onbevredigend antwoord is er altijd nog Agnes Kant)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – — – –

Verse Juliana anekdotes
Norbert Schmelzer schreef zijn memoires. De uitgever bedacht de titel: Herinneringen van een politiek dier. Goed gevonden, want Wim Kan noemde Schmelzer ooit “de gladde tekkel met de vette kluif in de bek”, een imago waar de KVP-politicus nooit helemaal van af is gekomen. Een apart hoofdstuk wijdt Schmelzer aan zijn ervaringen met koningin Juliana. Zij wilde tijdens de oorlog in Vietnam president Nixon eigenlijk niet ontvangen, omdat ze grote bezwaren had tegen de bombardementen. Schmelzer – toen minister van Buitenlandse Zaken – wist haar uiteindelijk toch te overtuigen, waarna de koningin zei: “Maar staat u me dan toe dat ik één keer roep: Nixon moordenaar!”
Ander voorval. In 1965 stelt Schmelzer aan de koningin voor Cals als kabinetsformateur te benoemen. Dit lijkt Juliana een goed idee, maar Cals is helaas zojuist met een vliegtuig naar Rome vertrokken, waarop ze zegt: “Belt u dan de verkeerstoren en laat hem terugkomen.” Wanneer Schmelzer uitlegt dat het vliegtuig al is opgestegen, is haar reactie: “Laat u het dalen, mijnheer Schmelzer, laat u het dan dalen!” Waarop de KVP-fractieleider opmerkt: “Wie ben ik om een Al Italia vliegtuig tot dalen te dwingen; mag ik dan zeggen dat dit uw wens is?” Zover wilde de vorstin weer niet gaan. (gehoord op radio 1, ‘De ochtenden’, VPRO, 20-04-04)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Voor de oudere jazzliefhebber: Mabel’s Dream came true!
De klassieke uitvoering van Mabel’s Dream door King Oliver’s Creole Jazz Band werd op 26 oktober 1923 in Chicago opgenomen voor het Okeh-label. Twee maanden later, op 24 december 1923, werden op Paramount nog twee ‘takes’ vastgelegd. De eerste uitvoering op de plaat door de Dutch Swing College Band voor Decca dateert van 28 januari 1952.
Mabel W.S. trouwde op 24 april 2004. Bijzonderheid waarover de media tot nu toe zwegen: Exact 58 jaar eerder, op 24 april 1946, zong Nat ‘King’ Cole in de Capitol-studio te Hollywood haar reeds toe:
“Mabel, Mabel, sweet and able, take your elbow off the table, ‘going out now and get yourself a guy,
Mabel, Mabel, stop your moppin’, you won’t get nowhere by hoppin’, if you want a guy you‘ve got to try…” Uiteindelijk bleek Friso het maximaal haalbare.

Categorieën:Overdenkingen