Ter overdenking 273

RANZIG FISCAAL NIEUWS
Onlangs besliste het gerechtshof te Amsterdam dat peepshows voor de btw op één lijn kunnen worden gesteld met toneelvoorstellingen, waarvoor het lage tarief van 6% geldt. Het college zag duidelijke overeenkomsten met ‘normaal’ toneel. De rechter wees erop dat een toneelvoorstelling volgens de letter van de wet niet cultureel behoeft te zijn. Ook amusementsparken en kermissen vallen onder het lage tarief. Het erotische karakter van een peepshow is niet doorslaggevend, net zo min als het feit dat de blote dames geen tekst hebben. Pantomime is volgens de wet immers ook laag belast, merkt het hof fijntjes op. En dat het vermaak maar een paar minuten duurt, terwijl je bij andere voorstellingen de hele avond onder de pannen bent, is volgens de rechter evenmin van belang.
Met dank aan de SGP, die voor Kamervragen zorgde, weten we nu dat de nieuwe staatssecretaris van Financiën Jan Kees de Jager (CDA) de uitspraak voor gaat leggen aan de Hoge Raad. Zijn stelling luidt ongeveer: Bij de uitvoering van een toneelstuk vertolken de acteurs hun rol naar tekst en enscenering van een toneelschrijver. Het louter aannemen van seksuele poses kan daarmee niet op één lijn worden gesteld.
Intussen heeft de bewindsman de Belastingdienst opgedragen over peepshows 19% te blijven heffen totdat de Hoge Raad gesproken heeft. Fiscaal econoom Bert Bongers adviseert op internet: “Bent u exploitant van een peepshow en net een tikkie eigenwijzer? Gooi dan uw (blote) kont tegen de krib en ga gewoon uit van 6%. Ga bij een naheffing direct in beroep en wacht rustig af.”
Curieus is dat volgens het regeerakkoord Balkenende IV kermissen straks naar het hoge btw-tarief zullen worden belast. Op internet wordt kermisexploitanten nu aangeraden hun licht op te steken bij de Amsterdamse peepshowmaster. Een adviseur ziet allerlei creatieve activiteiten opdoemen tussen de botsautootjes en de schiettenten om maar voor het lage btw-tarief in aanmerking te komen: “Het wordt binnenkort nog heel gezellig op de Dam en op de kermis te Varsseveld.”

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Mondeling
We hadden al een leerling gehad die beweerde dat Frits van Egters uit De avonden van Gerard Reve het deed met een echt konijn. Inmiddels zijn ze weer voorbij, de mondelinge literatuurtentamens. Ieder half uur een goed gesprek met een zenuwachtige leerling over negen boeken.
Ook de laatste leerling in de rij had De avonden gelezen. We stelden hem de tamelijk belegen vraag:”Frits roept aan het eind van het boek iemand aan. Wie?” Het bleef lang stil. Vertwijfeld staarde hij links, tuurde fronsend naar rechts en kreunde nauwelijks hoorbaar: “Gód. ik heb géén idee.”

Mirjam van der Worp                                                                     IK@NRC.NL 2 april 2007

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Erik Bindervoet en Robbert-Jan Henkes publiceerden een fictieve discussie tussen de historicus Geert Mak en de neerlandicus Kees Fens onder de titel: Wat leuk is en wat niet. Beiden blijken geen moppen te kunnen vertellen. Het leuke leent zich trouwens zelden om op de ontleedtafel te worden gelegd. Goed voor een grijns was:
Kees Fens: …Ken jij die van Patrick de puzzelaar die drie maanden over zijn puzzel deed?
Geert Mak: Nee?
Kees Fens: Toen hij klaar was zei Patrick:’Nou dat heb ik nog snel gedaan, op de doos stond 4 tot 6 jaar!’

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Voor een grimmiger benadering kunnen we altijd terecht bij W.F. Hermans:
“De lach is de braakbeweging waarmee ik bedorven geestelijk voedsel uitstoot.”

Categorieën:Overdenkingen