Ter overdenking 309

Smeris voortaan theologisch geschoold
In Amsterdam kunnen dienders de koran van Kader Abdolah voor half geld kopen. Echt waar. De voor de hand liggende reactie heeft niet lang op zich laten wachten. De Gereformeerde Bijbelstichting stelt aan agenten van het korps Amsterdam Amstelland gratis de Statenvertaling van 1637 ter beschikking. Of de gemiddelde speurder na het lezen van een schimmige soera of pittige pericoop beter voor zijn/haar taak in Slotervaart is toegerust, waag ik te betwijfelen. Wel vind ik dat we nu ook door moeten bijten. Mijn voorstel: iedere klabak krijgt bij indiensttreding de VIJF ARTIKELEN TEGEN DE REMONSTRANTEN uitgereikt, want pas dan kunnen ze de harten van belijdende hangjongeren in Spakenburg doorgronden. En ook voor Bunschoten mag gelden: handhaving van DE DORDTSCHE LEERREGELS.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Om over na te denken
Als je juridisch verbiedt wat moreel onfatsoenlijk is, is er sprake van een dictatuur.
(Paul Cliteur in HP/De Tijd, 30-05-08)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Goeie grappen zijn naar mijn smaak tegenwoordig dun gezaaid. Lof daarom voor Uitgeverij Rubinstein die hoogtepunten uit het KRO-radiocabaret Cursief in een luisterboek verzamelde. Voor wie het niet paraat heeft: Cursief was een satirisch programma dat in de jaren zeventig voor een lichtvoetige en relativerende kijk op de actualiteit zorgde. De belangrijkste tekstschrijver was Michel van der Plas, maar ook Godfried Bomans en Kees Fens leverden bijdragen. Een beroemd item was Deutscher mit Paschen, een interview waarin Netty Rosenfeld een Duitser (Gregor Frenkel Frank) vroeg naar zijn ervaringen in de Paasfile op weg naar Zandvoort. De hitte was oma fataal geworden, zij werd op de imperiaal gelegd en de rest van de familie werd gerantsoeneerd op een Kartoffel pro Stunde; vriendelijke Hollanders hadden ze langs de weg nog wel van Tulpenzwiebel voorzien, daar Enschede (spreek uit Ensjeede) ganz vol war.
Een andere klassieker gaat over de Vlaamse wielrenner Polleke, de Keizer van Vuilpanne, die de dopingcontrole wist te beduvelen door de urine in te leveren van zijn schoonbroer Stanneke de Keukelaere. Een glansrol voor Gerard Cox, die ook de presentator was van de rubriek Uitzending van de overheid, waarin Surinaamse hoogwaardigheidsbekleders bijvoorbeeld nieuwe verkeersregels in krom Nederlands kwamen uitleggen. Een stukje tekst:
Netty Rosenfeld: ….In onze serie uitzendingen over de rijksdelen overzee spreekt nu tot u de Minister van Verkeer en Waterstaat van Suriname, Zijne Excellentie Dr. Cadilac Wieldop Junior.
Gerard Cox: Ha, ha, automobielen, De verkeersdrukte is ons náár het hoofd gestegen. Zij neemt vel over been toe. Onze wegen lijden dagelijks aan ernstige verstoppingen. En in de binnenstad slaat de walm je òm de oren. Wij zullen ons dus ernstig moeten bezuinigen. Dat wil zeggen en schrijven luisteraars, wie voortaan met zijn auto aan de bebouwde komt zal een bord zien met ‘maximaal vijftig’. Meer auto’s komen er niet in….. Al het andere gemotoriseerde wezen moet dan wachten bij de verstoplichten. Als die wijzen, twintig, dertig, honderddtien …wie niet weg is, is gezien…En hierin zal zeer streng de hand worden gestoken. Maar, zal men zeggen, de voetpadder. De voetpadder mag de oversteek pas wagen als hij de nikkerbol ziet springen op oranje. Ja, en dan heb ik ook nog slecht nieuws voor de jongens die een goede autobaan zoeken. Want op de koppensnellersbrug komt dit jaar geen nieuw wegdeksel. Maart er is één troos, wij gaan door met de klaverjas bij de Odemaarwijne. De kruising daar is nu platvloers, maar hij wordt vierbaans en dan kan iedereen gelijk oversteken. Dus het is: ruim baan voor de klaarkomers… Ten slotte wil ik nog één plei dooien voor de openbare vervoer. Eerst gaan wij onze trein een nieuwe naam geven en die noemen wij íntersittie en interstaattie. En zo gaan wij maar door met onze bezuiniging luisteraars, want zoals één heel beroemd, maar bekend Surinaams gezegswijs heeft gezegd: wie op de wegen wacht, wacht het langst! “
Zoals Patrick van den Hanenburg vaststelde in de Volkskrant werd Cursief gemaakt in de tijd dat er nog niet werd gemekkerd over negerzoenen en de slavenrol van Zwarte Piet. Zo werden de items van Gerard Cox vaak besloten met een spreuk als: “Het gaat niet om het spel, maar om de nikkers.” Friezen en Vlamingen werden op overeenkomstige wijze aangepakt en iedereen had dikke pret. Overigens zal ik het luisterboek (€ 10,95) niet aanschaffen want in mijn platencollectie bevinden zich vijf elpees met hoogtepunten uit het Cursiefrepertoire. Dat moet voldoende zijn.

Categorieën:Overdenkingen