Ter overdenking 11

Boven het voorwoord in de Elsevier Belasting Almanak 2000 staat:
“Recht is iets kroms dat verbogen is”

Gehoord van Robby Pauwels. Toen iemand aan Rudy Brink vertelde dat Piet Noordijk was gaan samenwonen met zijn vriend Bas, reageerde hij: “Dan kan Piet nu zeggen: Bas, you’s my woman now”.

Advies aan wie overweegt een macrobioot te bezoeken. Bedenk: elke goeroe heeft een giro.

Als je wilt weten hoe God over geld denkt hoef je alleen maar te kijken aan wie Hij het heeft gegeven.

Churchill: “Ik geloof alleen in statistieken die ik zelf vervalst heb”.

Werkgever: “Allochtonen die geen Nederlands kunnen, kennen we niet gebruiken”

De toekomst is ook niet meer wat ze geweest is.

Belangrijker dan je amigo is je imago.

Actueel: Mogen vrouwelijke islamitische politieagenten tijdens hun werk een hoofddoekje dragen? Ik las ergens dat – wanneer dit in zwang komt – in wervende advertenties voor mannelijk politiepersoneel de slagzin voortaan zal luiden: “Die tulband past ons allemaal”.

De beroemde schaker Jan Hein Donner liet zich in een column ooit ontvallen: “Vrouwen kunnen niet schaken”. Hij ontving een woedende brief van een dame, die hem verweet dat een dergelijke uitlating discriminerend was en net zo onaanvaardbaar als de opmerking: “negers kunnen niet schaken.” Donner schreef een brief terug in de trant van
“Geachte mevrouw,
U heeft er niets van begrepen. Negers kunnen uitstekend schaken. Negerinnen kunnen niet schaken.”

Gehoord van Jules Deelder: Een klasgenoot droeg lang haar, wat de ergernis opwekte van het onderwijzend personeel. Volgens Deelder zou de leraar gezegd hebben: “Absalom, o Absalom, ga toch naar de kapsalon…”

Hoe luidt het negende gebod? Gij zult geen onkuisheid begeren die uw naaste toekomt.

Nog een oude van Gerard Reve.Men vroeg de schrijver destijds of hij bereid was voor de televisie enkele dagsluitingen te verzorgen. Hij motiveerde zijn weigering als volgt: “Als ik de dag sluit gaat hij nooit meer open…”

Categorieën:Overdenkingen