Ter overdenking 12

Troostgevende wijsheid van premier Kok: Je moet sommige dingen aanvaarden zonder ze te accepteren.

Pas gehoord van Louis van Dijk, toen hij Hans Dorrestijn citeerde:
De Heer zij prijs
Ja God zij lof
Dat ik een kont ben
Met veel bof

In datzelfde programma (“Er is meer tussen hemel en aarde”) had Louis van Dijk het over het harmonium dat bij hem thuis stond. Hij bezigde daarvoor de term “psalmenpomp” en “Hallelujahcommode”. Mijn ouders hadden ook een harmonium en wij spraken wel over “de cirkelzaag des geloofs”.
Door de presentator gevraagd naar zijn favoriete gedicht koos Louis van Dijk voor een komisch werkje van Gerard Reve. Extra actueel nu we de paus in vol bedrijf hebben gezien.

DE BLIJDE BOODSCHAP

Ik zat met kloppend hart voor de kleurentelevisie
en dacht: ‘Zijne Heiligheid zal toch wel gewag maken
van het toenemend verval der zeden?’
En ja hoor, nauwelijks was hij begonnen, of ik hoorde al:
decadentia, immorale, multi phyl ti corti rocci;
influenza filmi i cinema bestiale
contra sacrissima matrimoniacale
criminale atheistarum rerum novarum,
(Et cum spiriti tuo), cortomo:
nix aan de handa.
Het was jammer dat het zo kort duurde.
Maar toen het uit was, was er fijne muziek van het leger.
Ik vind dit leven al geweldig. En straks nog
het eeuwige leven in de Hemel. Je vraagt je wel eens af:
‘Waar hebben wij het aan verdiend?’

Categorieën:Overdenkingen