Ter overdenking 19

Aforismen van Fons Jansen om te onthouden:

– Vaatkramp: ziekelijke drang om de afwas te doen.
– Vroeger werd er in de kerk mis gelezen. Nu gekleund.
– Burgerwacht: mensen die ’s nachts de straat opgaan, omdat ze ’s nachts de straat niet meer op durven.
– Wie pijnlijke steken in het zitvlak voelt zit waarschijnlijk op rozen.
– Israël heeft al enige tijd geen raid meer uitgevoerd.
– Vergeetachtig elektronisch geheugen: goodbye mr. Chips.(alleen voor ouderen te begrijpen)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Ik bedacht onlangs dat, nu de boodschap van de kerken steeds meer rekbaar wordt, het overweging verdient aan de universiteiten een leerstoel evangelastiek in te stellen.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Een vriend van mij kreeg als zovelen in zijn jonge jaren slechts beknopte seksuele voorlichting. Mede omdat hij nog elf oudere broers en zusters had, vroeg hij zich regelmatig af waar de kinderen vandaan kwamen. Desgevraagd antwoordde moeder steevast dat die door de ooievaar werden gebracht en dat dit dus ook voor hem gold. Op zekere dag maakte mijn vriend, die inmiddels lager onderwijs genoot, bezwaar: “Dat kan niet, want de ooievaar is een trekvogel”. Waarop moeder ogenblikkelijk reageerde met: “Nou, dan zal het een reiger geweest zijn…”.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Het volgende verhaal is klassiek. Een Duits jongetje vraagt aan zijn moeder hoe hij op aarde is gekomen. De ooievaar blijkt de bezorger te zijn. “En vader?”, informeert het jongetje vervolgens. Moeder: “Ook gebracht door de ooivaar”. “En grootvader?”, wil het jongetje voor alle zekerheid weten. Moeder: “Natuurlijk werd ook hij door de ooievaar gedropt.”.
Die avond noteert het jongetje in zijn dagboek: “Seit drei Generationen hat in unsre Familie kein normal Sexualverkehr stattgefunden”.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Woody Allen in een interview: “Natuurlijk is er een Gene Zijde. De vraag is alleen, is het niet te ver van de binnenstad en kun je er ook na sluitingstijd terecht?

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Pregnante stelling bij proefschrift: De weg naar een onverwachte waarheid leidt meestal door vele open deuren.

Uit Vrij Nederland:
Om over na te denken: Waarom bouwden ze vroeger oude wijken?
Huisvrouw: Buiten de deur heet het alternatieve straf.

Uit NRC/Handelsblad (6 mei 2000): Nu nog een herdenkingsdag voor hen die we lieten vallen.

Peter Sloterdijk (filosoof) naar aanleiding van de gevaren van kloneren: “De genitale productiewijze bevalt nog altijd uitstekend”.

Categorieën:Overdenkingen