Ter overdenking 21

Curieus neveneffect van de ramp in Enschede. Adverteerders die hun advertentie intrekken:
“Online-beleggen met http://www.robeco.nl. Dichter bij het vuur kunt u niet zitten”. (gesignaleerd door Remco Campert in de Volkskrant)

Na al die deskundigen te hebben gehoord, vroeg ik mij af: Hoeveel kundigen zouden hieronder zitten?

In de jaren zeventig bezocht mijn vriend Nico de Vries regelmatig bijeenkomsten waar Lou de Palingboer het woord voerde. Nog jaren later vertolkte Nico de boodschap van deze amateur-theoloog. Tot de toppers uit de Lou-catechismus behoorde de volgende probleemstelling.
Vraag uit de zaal: Wat denkt u van de leer van de reïncarnatie?
Lou: Voor leer moet je bij de schoenmaker zijn.

Ook een ander hoogtepunt, ontleend aan het optreden van Lou, wist Nico onnavolgbaar te brengen: “Van de Jehova-getuigen zeg ik: het zijn opgeblazen kikkers en dan is het nu pauze”.

In een gesprek kwam de achterstand van het Ministerie van Justitie op het gebied van internet e.d. aan de orde. Toen Nico werd gevraagd of hem bekend was of men bij de Hoge Raad gebruik maakt van de nieuwste elektronische apparatuur, was zijn reactie: “De Hoge Raad? Daar hebben ze nog maar net elektrisch licht”.

Nico nam met een groep notariële studenten deel aan een excursie in een Philips-vestiging. Hen werd een ruimte getoond waar onder hoge temperaturen beeldbuizen voor televisietoestellen werden gefabriceerd. De rondleider maakte gewag van de gunstige arbeidsomstandigheden: “Ieder uur hebben de werklieden een kwartier pauze”, waarop Nico repliceerde: “Maar die heeft u dan ook nodig voor het aanbrengen van de brandzalf”.

De Amsterdamse jeugd weet weinig meer over de Tweede-Wereldoorlog.
Gevraagd werd o.a.:
Waaraan denken jullie bij de naam Seyss Inquart? Antwoord: Een Zwitsers horloge.
Wat zegt jullie “veertig-vijfenveertig”? Antwoord: Een plein in Osdorp.

De twee allerbeste muzikantengrappen vond ik deze maand in het blad ‘Jazz’ in de rubriek BEBOP BUSINESS, een column van Bert Vuijsje.
De eerste moet je vooral horen.
Saxofonist Danny Bank komt na een wandeling thuis. Zijn moeder heeft tijdens zijn afwezigheid een telefoontje aangenomen en deelt hem mee: “Jesus Christ called. You’ve got to play with him tonight”.
Het bleek een telefoontje van altist Gigi Gryce.

De volgende conversatie mag er ook zijn.
Een bezoeker van het Empire State Building ziet tot zijn schrik dat iemand aanstalten maakt naar beneden te springen. “Don’t jump”, roept hij, “Bird lives!”
“Who’s Bird?”
“Jump!”

Categorieën:Overdenkingen