Ter overdenking 29

Om over na te denken: DNA is toch voordeliger.

Een kinderrijmpje van vroeger (tekst aangeleverd door een vriend en verfijnd door Ank):

Aan de oever van de Rotte
tussen Delft en Overschie [1]
zat een kikker stil te wenen
met een zuig’ling op haar knie.
‘Lieve kleine’ sprak de moeder,
‘zie je daar die ooievaar?
’t Is de moordenaar van je vader.
Hij vrat hem op met huid en haar’.
‘Wel verdomd zeg’, sprak de kleine,
‘wat is dat een laag sekreet.
Als ik later groot ben,
ruk ik al de veren uit z’n reet’.

(de dichter is mij niet bekend)

Nog een oude, maar actuele, van Paul van Vliet: De paus moet ons zegenen en zich niet met seks bemoeien zo lang hij nog nooit de lippen van een vrouw, maar uitsluitend de landingsbaan van vliegvelden heeft gekust.
(waaronder Kloten)

Je weet natuurlijk dat Nederlanders vroeger op Nieuw Guinea uitstekend werk hebben verricht. Ik herinner mij van Max Tailleur (Rembrandtplein, jaren vijftig) dat hij zich prijzend uitliet over het werk van de missie: “Op vrijdag eten ze nu uitsluitend vissers”. Bij geboorten vragen de zusters vriendelijk: ‘Wilt u’t mee naar huis nemen of eet u het hier op?”. Bovendien (tekst Freek de Jonge) eten kannibalen tegenwoordig voornamelijk macrobiotisch: alleen onbevlekte nonnen, onbesneden rabbi’s en onbespoten capucijners.
Wel moet ik nog melding maken van een incident in een afgelegen kraal. Bestuursambtenaren troffen daar een aantal weckpotten aan, duidelijk waarneembaar gevuld met van mensen afkomstige lichaamsdelen. De verklaring die de dorpsoudste gaf stelde het gouvernement slechts ten dele gerust: Enige maanden geleden had een zendeling de kampong bezocht en gevraagd of hij de andere morgen om zes uur kon worden gewekt…

Nog een beste van de door mij zeer bewonderde Fons Jansen:
Wist u dat ze kardinaal Ottaviani gevraagd hebben: “Hoe oud bent u?”. En weet u dat hij nooit antwoord geeft? Hij weet met de vraag geen raad. Hij vindt dat het niet goed is om ieder jaar op dezelfde vraag een ander antwoord te geven.
Toch hebben deze mensen grote zorgen. Die denken: Als we alles eerlijk gaan zeggen, wat blijft er dan van de waarheid over?

Wim Sonneveld: Degene die de slogan heeft uitgevonden:”Snoep verstandig, eet een appel” lijkt me niet erg bijbelvast geweest.

[1]          Geografisch onjuist, want tussen Delft en Overschie stroomt de Vliet. De tekst zal zijn gekozen ‘uit ritmische overwegingen’.

Categorieën:Overdenkingen