Ter overdenking 88

Gehoord in het 8 uur journaal, gepresenteerd door Philip Freriks:
De afkorting SABENA staat volgens sommigen voor Such A Bloody Experience Never Again. Eigenlijk nauwelijks een gepast grapje.

Uit ‘Terzijde’ (Vrij Nederland)

Van WWW weer naar het oude WW?

Lingerie mag, maar een onderbroek moet ook mogen

________________________________________________________________

Ivo de Wijs kreeg onlangs de Groenman-taalprijs. Zijn dankwoord aan de jury besloot hij met een rijmpje:
Ik heb een prijs voor taal gekregen,
Dus ik ben onbedaarlijk blij.
Ik weet niet waar ik die aan verdiend heb,
Maar dat weten hun beter als mij.
Ivo de Wijs gebruikt zelden woorden als ‘communiceren’en ‘betrokken’. Hij zei: “In mijn jeugd was de lucht betrokken, tegenwoordig zijn dat de mensen.”. Hij zal ook nooit een woord als ruggenspraak toelaten in zijn boeken of teksten, “omdat ik niet mee wil doen aan zo’n mongolenspelling”. Ivo de Wijs geniet als een sportpresentator zegt dat een voetbalclub ‘met man en muis’ verdedigt. En hij glimt wanneer iemand ergens ‘met kop en staart’ bovenuit steekt. Kortom, een man naar mijn hart.

________________________________________________________________

Over ‘imam’ Haselhoef is al genoeg gezegd (zie aflevering 84 en 85). Met zijn uitspraak: “Soms ben ik een kakelende punthoed” heeft de zegsman van Allah overigens weer veel goed gemaakt. Het wachten is nu nog op Simonis’ bekentenis: “Soms ben ik een een kletsende kardinaalshoed.” Dat verlangen kwam in mij op toen deze hoogwaardigheidsbekleder zich verontschuldigde voor een stuitend RK-gebruik uit het recente verleden.
Ik citeer uit Trouw:
“Dat dode, ongedoopte kindertjes van roomskatholieke ouders in ongewijde aarde werden begraven heeft voor veel pijn en verdriet gezorgd, erkent kardinaal Simonis. Op 28 december, in de RK-kerk het feest van de ‘Onnozele kinderen’ [1], wil hij een bezoek brengen aan het monument in het Twentse Reutum dat in juli voor die ongedoopte kinderen is opgericht.”
Het zou m.i. de prelaat sieren als hij zich ook excuseerde voor andere uitwassen van zijn tovergeloof. Ik herinner mij nog goed uit de tijd dat ik in Roermond waarnemend Ontvanger van ’s Rijks Belastingen was, dat de ontvanger Foppen mij zijn nood klaagde. Zijn vrouw was er met de schrijver Kees Stip vandoor gegaan. Niet alleen stak hem dat de populaire dichter zich sindsdien van het pseudoniem Trijntje Fop was gaan bedienen, maar bovenal was hij diep gekwetst door de RK-kerk omdat hij als gescheiden man niet meer ter communie mocht gaan, zodat hij zich als praktiserend katholiek verstoten voelde. Dat ook – zoals ik hem verzekerde – protestantse kerkregeerders een spoor van vernieling konden trekken (openbare schuldbelijdenis bij ‘moetjes’) kon hem niet troosten.

Opvallende stelling:
Mensen hebben een natuurlijk weerstand tegen ideeën waar ze niet zelf opgekomen zijn.
(I.B.A.E. Meeuwsen, Universiteit. Utrecht)

[1]           Voor de leek: Deze gedenkdag heeft betrekking op de legende van de kindermoord te Bethlehem door koning Herodes. Inderdaad een legende, waarvoor de enige bron het evangelie van Mattheüs is.

Categorieën:Overdenkingen