Ter overdenking 100

De man heeft zijn economische waarde verloren en moet uitsluitend om zijn amusementswaarde in huis worden gehaald. (R. Saxena, Erasmus Universiteit)

Het overtuigende bewijs van deze stelling leverde jaren geleden de havenmeester van Zierikzee in een interview voor de AVRO, hierna letterlijk geciteerd:
“…om het even naar voren te brengen staat het er namelijk zo bij dat het initiatief hier in Zierikzee is uitgegaan van diverse personen om te komen tot een meer doeltreffende expansie zou ik haast willen zeggen van Zierikzee als zodanig betreffende wat dan het vreemdelingenbezoek vandaag aan de dag is. Het is namelijk zo dat Zierikzee is ouwe koopmansstad vrij economisch dood is en uit die voege er naar gestreefd wordt momenteel om te komen tot wat bredere uitlegt wat het totaal dan betreft. Het is nu zo dat wat het initiatief betreft dat we tot nog toe hebben gezeten met een probeersel en we nu vast moeten stellen dank zij het mooie weer, dit klinkt misschien een klein beetje vreemd maar dank zij het mooie weer of anders gezegd, anders gezegd in dit geval, het mooie weer op de donderdagavonden, dat we haast mogen spreken van een geslaagde initiatiefname. Wij hopen uit de aard der zaak hiermee in zoverre rond te zijn gekomen dat we daarmee een basis hebben gelegd voor de toekomstige jaren om zodoende Zierikzee in de belangstelling van de vreemdelingen die hier in zeer grote getalen in de zomervakantie op het eiland aanwezig zijn naar ons toe te kunnen trekken en dit dan natuurlijk vanzelfsprekend met het addertje onder het gras voor het heil van de middenstand dat ze als zodanig weer kunnen komen tot een soortement verbreking van de economische basis van het dode peil waar Zierikzee onder schuil gaat momenteel.”
Avro-reporter: “Nou, dat was prettig om dit even van u te horen meneer Linders en het is misschien goed luisteraars dat u het even gehoord hebt, dat u dus weet dat wanneer u voor het komende seizoen uw vakantieplannen ontwerpt, dat u Zierikzee wat betreft het amusement daar zeker niet buiten behoeft te houden.”
Deze tekst is in mijn geluidsarchief vindbaar opgeslagen en blijft mij boeien.

Ook de amusementswaarde van predikanten kan niet hoog genoeg worden aangeslagen. Hierna een voorbeeld – fragment uit een preek – waar ik nooit genoeg van krijg. Hier en daar heb ik een woord fonetisch geschreven om de lezer een indruk te geven van de sound van de sprekerd. De galm moet men erbij denken.
“…de rock en rollmuziek kreunt en dreunt over het leven. Het leven lijkt haast op een fillum of wil je op een voortgaande sintnicolaasavond. Iedere dag wat nieuws en nog zijn we niet tevreden. Wij leven ondoordacht en mecháánisch en machtig veel kleine kanaaltjes zijn er vandaag waardoor die góóóden van de eeuw ongemerkt in ons leven binnensluipen. De meesters op school hebben het over televisie-jongens-en-meisjes. Dat zijn kinderen die ’s morgens nauwelijks de ogen kunnen open doen omdat ze ’s avonds te laat open waren toen de beelden flitsten op het scherrum. We hebben onszelf zo weinig in de hand en wij hebben de kracht en de moed verléééérd om tegen veel aanlokkelijk en modern comfort uit onze tijd néééé te zeggen. Wij slingeren zo maar wat het leven door en laten de wals van het mondaine en moderne leven over ons heen rollen en we hebben het niet in de gááèèten dat we platgedrukt worden en dat we ons hart en onze hand geven aan áfgoden die ons niet blijvend gelukkig kunnen maken maar ons straks in de in de steek laten ….”

Ook dit fragment maakt deel uit van mijn chaotisch ingericht geluidsarchief en staat (tijdelijk) dag en nacht gereed. Ter gelegenheid van de 100e overdenking nu op aanvraag telefonisch te beluisteren!

Categorieën:Overdenkingen