Ter overdenking 99

Uit de memoires van Prof. Oud

Welke politieke zwervers zullen zich bij Pim Fortuyn aansluiten? Trouw-columnist Hans Goslinga heeft van deze nieuwkomers geen hoge verwachtingen. Hij brengt in herinnering dat in 1919 Boer Braat van de Plattelandersbond zijn intrede deed in de Kamer, een man die zich aanstonds liet kennen als een ongelikte beer. “Braat mist beschaving”, noteerde minister Oud droog in Het jongste verleden. Op een van zijn eerste dagen in de Kamer vroeg de boer aan het SDAP-kamerlid Duys waar hij de plee kon vinden. Duys toonde zich hulpvaardig: “Je gaat die kant op en neemt de eerste gang links. Aan het eind zie je een deur met daarop het bordje Heeren. Daar trek je je niets van aan. Je gaat gewoon naar binnen.”

————————————————————————-

Vermeldenswaardige stellingen en uitspraken

Een even aantal kinderen voorkomt problemen tijdens een echtscheiding.
(I. van Beest, Universiteit Leiden)

De internetparadox: iedereen kan het, maar als iedereen het doet, kan niemand het.
(T.W. Lameris, Erasmus Universiteit Rotterdam)

Nederland dempt de put pas als er geen kalf meer bij kan.
(Gertjan van Schoonhoven)

De kans is groter dat je op weg naar Lourdes verongelukt dan dat je er genezen wordt.
(Willem Betz, huisarts)

————————————————————————-

Feest der herkenning
Louis van Dijk kent de tale Kanaäns en ook de psalmen nog. Een citaat uit een interview met hem in Trouw:
“Laatst was hier een man om een spotje te verwisselen. Ze maken ze tegenwoordig zo ingewikkeld dat je dat zelf niet meer kunt. Die man pakte een lampje, keurde het af, probeerde een ander, maar dat deed het niet. Dus weer terug naar het eerste lampje, en ja hoor, dat afgekeurde spotje, het deed het toch. Toen zei ik: “De steen die door de tempelbouwers, veracht’lijk was een plaats ontzegd, werd tot verbazing der beschouwers, van God tot hoofd des hoeks gelegd.” Ik zag die man naar mij kijken en denken: Ik moet maken dat ik hier wegkom, want hier zijn ze niet helemaal goed bij hun hoofd.”

————————————————————————-

Het verschil
Nu het homohuwelijk wettelijk mogelijk is rijst de vraag of zo’n huwelijk ook kerkelijk kan worden bevestigd. Daar is nu – echt waar – het volgende op gevonden: ‘gewone’ huwelijken worden ingezegend, homohuwelijken worden gezegend. De praktische consequenties zijn nog niet volledig te overzien, maar wellicht dat een triootje van wijze mannen daar binnenkort uitsluitsel over kan geven. Ik geef alvast een tip door voor begrafenissen: hetero’s worden begraven, homo’s ingegraven.

Categorieën:Overdenkingen