Ter overdenking 98

Máxima is niet Rut(h)

Hoewel preken in het algemeen niet aan mij besteed zijn, had ik eerlijk gezegd toch wel verwacht dat dominee Carel ter Linden de trouwdienst van Máxima en Alex van een toepasselijke meditatie zou voorzien. Maar dat pakte anders uit. De vergelijking tussen Máxima en Ruth was dan ook zeer gezocht. Anders dan Ruth heeft Máxima haar land namelijk niet verlaten om haar schoonmoeder [1] Beatrix aan een nieuw bestaan te helpen. Verder heeft Argentinië niets gemeen met Moab en is Nederland niet zoiets als ‘het beloofde land’. De voorgelezen tekst:’Uw volk is mijn volk, en uw God is mijn God’, kwam zonder meer pijnlijk over, omdat die de indruk wekte dat katholieken en protestanten er een verschillende God op na houden. Die uitleg werd in de preek weliswaar nadrukkelijk afgewezen, maar een predikant behoort zichzelf niet in een situatie brengen dat hij genoodzaakt wordt door hemzelf opgeroepen misverstanden te corrigeren. Bovendien hadden de kijkers op dat moment inhoudelijk al afgehaakt, zoals verwoord door Remco Campert: “De film zakte even in tijdens de preek die maar doorging en doorging, maar die taaie minuten konden gebruikt worden voor een plaspauze …”
En dan die oersaaie sound die veel dominees nog steeds eigen is. Die tot het tellen van orgelpijpen en glas-in-lood-ramen nodende voordracht. Ter Linden moet toch wel eens gehoord hebben van de Genestet, die jaren geleden al verzuchtte:
Verlos ons van de preektoon, Heer
Geef ons natuur en waarheid weer.
(Overigens ontleen ik nog steeds steun aan een via de Gereformeerde knapenvereniging Nathanaël overgeleverd mopje: Ruth en Lazarus gingen een avondje stappen. Toen ze thuis kwamen was Ruth lazarus en Lazarus was rut)

————————————————————————-

Uit Vrij Nederland:

Godsdienst wordt examenvak. Zou Hij slagen?

“God begrijpt alles”
“Ook de godsdiensten?”
“Bijna alles”


Hoera! Ons geluk is nu compleet
Met de geboorte van onze derde scheet

(een geboorteadvertentie uit “Geknipt voor u” in Vrij Nederland)[1]
           Volgens een vrijmoedige versie van het bijbelverhaal placht Ruth’s schoonmoeder Naomi aan haar schoondochter, van wie staat geschreven dat ze ‘aren las achter de maaiers’, de vraag te stellen: “Heb je nog are-bij-je?” Dies genoot Ruth – oud gereformeerd grapje – op fonetische gronden bekendheid als ‘de eerste fruitvrouw uit het Oude Testament.’

 

Categorieën:Overdenkingen