Ter overdenking 97

“Eindelijk eens een koningin die normaal Nederlands spreekt”
(de krekels in NRC/Handelsblad)

————————————————————————-

Trouw van heden (1 februari 2002, pagina 3) bericht dat ook ex-Duitse vorstendommetjes prinsen en prinsessen naar de huwelijksvoltrekking van Willem Alexander en Maxima sturen. Eén bruilofstgast moet met name genoemd worden:

Erfprinses zu Oetingen-Oetingen und Oetingen-Wallerstein-zu Sayn-Wittgenstein-Sayn
(Zoals Henk Bosch van Drakestein placht te zeggen: zij wordt op de been gehouden door Dr. Oetkers verkwikkend eikelbad)
Mocht zij op het bal niet gevraagd worden, dan zijn daar altijd nog de destijds door Godfried Bomans aangeprezen Versterkende Middelen. Ik citeer:

‘Loes werd op partijtjes niet gevraagd. De jongelui meden haar om haar groezelige gelaatskleur, haar platte verschijning en het totaal ontbreken van voedend pigment in de haarwortels. Oorzaak: geen kalk en eiwitten. Ook het zo bitter nodige kiezelzuur bleek niet aanwezig. Op een avond zat zij op de sofa naar het dansen van haar kennissen te kijken, plat, groezelig en zonder kiezelzuur. “Kind”, sprak de goedhartige notaris N., “waarom dans je niet?”De omstanders zagen tot hun verbazing, dat deze woorden, cursief geschreven en in de vorm van een lang gerekte zeepbel uit zijn mond kwamen. “Hoe kan ik,” sprak het meisje, op dezelfde wijze antwoordend, “zonder de noodzakelijke voedende bestanddelen? “ “Zou je willen?”vroeg notaris N., haar op schalkse wijze aankijkend. Loes glimlachte bitter. “Als ik beslag kon leggen op zetmeel en eiwithoudende stoffen, “antwoordde zij, “dan graag!” Hij duwde haar een potje in de hand. Sinds dat ogenblik is Loes de koningin van het bal. Haar vriendinnen verbleken als zij binnentreedt. Dank zij Dralle’s voetbaden zweeft zij over het parket. Dralle’s overvloedige schuimwerking tast de haarwortels niet aan, verstevigt het bindweefsel, dringt diep door in de poriën, verruimt de bloedvaten, spoelt long en milt grondig door en verwijdert ook de laatste etensresten tussen de tanden. Uw leverancier levert het u graag. Hij gebruikt het zelf. Hij kan er niet afblijven. HIJ GEEFT HET ZIJN EIGEN KINDEREN

________________________________________________________________

Hoe democratisch waren de Oranjes?

In 1813 aanvaardde Willem I de souvereiniteit over Nederland “onder waarborging eener wijze constitutie”, zoals de vorst het officieel zei, maar officieus merkte hij op: “De grondwet hoeft slechts beschouwd te worden als een stuk speelgoed in handen van het volk, om dit den waan van vrijheid te geven, terwijl men het in wezen kneedt naar de omstandigheden” (aldus historicus Jan Romein). Willem I werd binnengehaald als toekomstig koning middels een door de regenten opgestelde proclamatie van 17 november 1813, die eindigde als volgt:

Het volk krijgt een vrolijke dag
Op gemeene kosten
Zonder plundering noch mishandeling.
Elk dankt GOD.
De oude tijden komen wederom
Oranje boven!
(zo wordt ook 2 februari 2002 weer een gezellige dag)

Categorieën:Overdenkingen