Ter overdenking 102

Ons stuitend poldernederlands
Het lijsttrekkersdebat van 6 maart was – aldus Hans Wiegel in Buitenhof – ‘van een macabere schoonheid’. Mooier hoeven we het niet te zeggen. Columnist Hofland citeerde in NRC/Handelsblad een typerende zin uit dat debat:
“Het kan niet zo zijn dat in dit land we niet samen, met ons allen, in goed overleg, zoals we hier zitten tot een werkbare consensus kunnen komen.” (of dit werd gezegd door een ‘socialist’, ‘liberaal’ of ‘christen’ kon Hofland zich niet herinneren, maar dat maakt niet uit)
Uit het commentaar van Hofland:
“Let op de herhalingen. Ga eens turven. In dit land. Wij in dit land. Samen. Nemen wij de verantwoordelijkheid. Kort door de bocht. In goed vertrouwen. In goed overleg. Zeg ik heel eerlijk. Moet het mogelijk zijn. Kan het niet zo zijn. Enzovoort. ….De zalvende stoplappen, de niets betekenende herhalingen. De slappe retoriek zoals men die daar met de hand op het hart ten beste geeft, komt het kiezersvolk kennelijk de strot uit. Zij, zoals ze daar zitten, in dit land, samen, zullen heel eerlijk van de beste bedoelingen bezield zijn. Maar iets in een directe volzin over het voetlicht brengen, dat lukt niet meer. Ook vandaar de déconfiture van zes maart.”

Troostrijk citaat voor afgedankte politici uit HP/de Tijd van 31 maart 2000
(titel artikel: Je bent gek als je politicus wordt. Auteur: Alain van der Horst)

Uitspraak van Roel in ’t Veld (hij was negen dagen staatssecretaris van onderwijs) over politiek:
“Tegenover het belang van de dingen die je doet en de opwinding die het bereiken van een publiek ambt teweegbrengt, staat dat je bereid moet zijn je voortdurend te laten beledigen, ongeacht het waarheidsgehalte. Er is geen enkele geborgenheid meer. Het is een jacht, en je kunt niet beheersen wie op je jaagt. 

———————————————————————–

Kop in Algemeen Dagblad:
PAUS HEEFT BIJ BIDDEN KNIEPROBLEMEN

Volgens Trouw is het de gewoonte van de paus ook meditaties geknield te beluisteren. De doktoren hebben hem dit nu verboden, maar de paus trekt zich hier niets van aan.
Dit bericht bracht mij in herinnering dat in RK-kring het combineren van twee activiteiten een subtiele aangelegenheid kan zijn. Bekend is immers het verhaal van de novice die desgevraagd van de abt te horen had gekregen dat het niet was toegestaan tijdens het bidden te roken. Toen de pas ingetredene in de kloostertuin diverse brevierende, maar tevens dampende, broeders aantrof wendde hij zich nog diezelfde dag opnieuw tot de overste voor een verklaring. Deze luidde dat bedoelde broeders hem een geheel andere vraag hadden gesteld, namelijk: “Is het toegestaan tijdens het roken te bidden?” Hiertegen bestond uiteraard geen bezwaar.

————————————————————————-

VPRO-radio zendt a.s. zondag in de rubriek OVT (Onvoltooid Verleden Tijd) deel 2 uit van de documentaire: De priesterfabriek, over het deels geheime leven op het klein-seminarie Apeldoorn in de jaren vijftig. In de vooraankondiging – al diverse malen door mij beluisterd – herinnert een oud-student zich de volgende waarschuwing van de leiding:
“God ziet alles. Met name in de douches.”

Categorieën:Overdenkingen