Ter overdenking 119

Het gelijk van Marx: de nieuwe klassenstrijd tussen managers en sukkels
Crisis op de beurzen, crisis bij de banken, bij de verzekeraars en in de accountancy. In NRC Handelsblad van 20-08-02 citeert Herman Frijlink enkele bekende financieel-economische bladen. De kortst denkbare samenvatting van de huidige economische situatie haalt hij uit het Amerikaanse zakenblad Fortune: “U kocht. Zij verkochten. Wie staat voor gek? U.” Topmanagers van 1.035 beursgenoteerde Amerikaanse ondernemingen hebben in anderhalf jaar ruwweg 66 miljard dollar in hun zak gestoken. Het blad telde alleen de ondernemingen die in hun toptijd meer dan 75 procent van hun beurswaarde verloren, en waar de managers het meeste geld opstreken in de periode van januari 1999 tot mei 2002. Het toppunt van inhaligheid is de baas van Qwest Communications, die 1,57 miljard dollar incasseerde. De drie eigenaren van Time Warner verkochten hun troetelkindje voor 1,79 miljard dollar.
Maar om de beurssfeer wat op te krikken moeten de bovenbazen in de Verenigde Staten nu onder ede verklaren dat hun boekhouding niet op bedrog berust. The Economist toonde op de omslag een geprangde oplichter die, moeizaam aan zijn sigaar lurkend, de volgende geruststellende tekst afscheidde: “I swear that, to the best of my knowledge (which is pretty poor and may be revised in future), my company’s accounts are (more or less) accurate. I have checked this with my auditors and directors who (I pay to) agree with me…” Het Britse blad wijst erop dat de Amerikaanse wet voor de plichten van de bedrijfsleiding minder regels heeft dan voor de leiding van een crèche.

Uit column Wim de Bie (25 juni 2002) op internet:
Wat vermoedelijk niet in het concept-regeerakkoord Hersteld Vertrouwen staat:
“Het tegengaan van illegale activiteiten op alle terreinen heeft hoge prioriteit. Strenge maatregelen zullen worden genomen tegen hen die misbruik maken van subsidies, voorzieningen en uitkeringen.
Een uitzondering vormt de categorie Handige Piechems. Als belangrijke steunpilaren voor onze economie mogen de Handige Piechems ook in de nieuwe regeringsperiode ongehinderd hun gang gaan. Linkmichels vallen eveneens niet onder strengere wetgeving of scherper toezicht.”

Zie onderstaande advertentie:
______________________________
TURBO-BV
Zonder kapitaalstorting of antecedentenonderzoek afgeschermd ondernemen, evt. anoniem of belastingvrij via Jersey-route.
Notarieel opgericht en inschrijving binnen 2 uur.
Telefoon . . . .
Duurder door de Euro?
De aandelen zijn juist veel goedkoper geworden.
(NRC Handelsblad)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Sommige vragen zijn zo goed dat het zonde zou zijn ze met een antwoord te verknoeien.
(Harry Mulisch)

Categorieën:Overdenkingen