Ter overdenking 121

Reformatorische eye-catcher
Een vriend vestigde dezer dagen mijn aandacht op een verslag in Trouw over een vakantiekamp voor grefo’s [1] resp. gergemmers [2], waaruit dit citaat:

“Mag jij broeken?” vraagt een meisje. “Nee ik ook niet”, antwoordt de 18-jarige Caroline, chr.geref. De hervormde Geerke knikt, ook zij draagt geen broek. Toch zijn er verschillen, wil Willeke (16) wel even onderstrepen: “Bij ons gaat de dominee heel diep in op de stof…” [3] Einde citaat.
Ook in Zeeland is deze problematiek nog actueel. Zo vertelde mijn schoonzoon onlangs, dat tijdens een ontspannen samenzijn van jongeren een gereformeerd meisje voorzien bleek te zijn van zo’n SBS-mini-slipje dat de billen vrijlaat. Waarop haar vriendin snedig opmerkte: “Hé, jij bent dus string gereformeerd.”

Ave Maria als religieuze beltoon
Voor ruim een euro kunnen gebruikers van mobiele telefoons hun toestel voortaan van rooms-katholieke beltonen voorzien (Trouw, 5 september 2002). Een woordvoerder verklaarde: “Het is toch een vorm van getuigenis om je mobiele telefoon met een katholiek lied uit te rusten”. Er zijn inmiddels vijftien katholieke liedjes beschikbaar, te bestellen via internet op www.catholictunes.nl Het best verkoopt het Ave Maria.
Mocht het tot een protestants equivalent komen dan gooit m.i. Een vaste burcht de hoogste ogen. Voor wie de melodie van dit strijdlied niet mocht kennen: laat de beltoon horen op de noten f – f – f – c – e – f – d – c. Alsof de brandweer eraan komt! Maar altijd nog beter dan het zenuwslopende Für Elise, waarvoor de overheid een verwijderingsbijdrage zou moeten verstrekken.

Nuloptie
Agnes Kant van de SP noemde deze week (5 september 2002) de uitlatingen van minister Nawijn terecht lulpraat. Van Kamervoorzitter Weisglas moest dit worden veranderd in nulpraat.
Let wel: in de Handelingen van de Tweede Kamer komt dus iets anders te staan dan de spreekster heeft gezegd, wat de verslaggeving dus onbetrouwbaar maakt. Wanneer straks de ene parlementariër de andere volgens de Handelingen voor ‘een nul’ uitmaakt – niet onwaarschijnlijk [4] – rijst voortaan de vraag of hij of zij zich in werkelijkheid niet krachtiger heeft uitgedrukt. Kortom, we moeten de nuloptie steeds openhouden.
(In Op een mooie pinksterdag komen de regels voor: “vader is een hypocriet, vader is een nul, vader is er enkel en alleen maar voor de centen en de rest is flauwekul.” Hier moest Annie M.G. Schmidt zich eenzelfde ingreep laten welgevallen als Agnes Kant).

[1]           Gereformeerden met voorvoegsels als ‘christelijk’, ‘vrijgemaakt’ of ‘Nederlands’.

[2]           Leden van de Gereformeerde Gemeenten (nog iets ‘zwaarder’dan de lidmaten als bedoeld in voetnoot 1).

[3]           Ook in mijn jonge jaren was dat al het geval. Ik herinner mij dat de populaire dominee Toornvliet in de Westduinkerk, lonkend naar de zijgaanderij, zijn jeugdig gehoor toeriep: “Hoe is het daar bij jou, daar onder dat mantelpakje?” Waarop mijn buurman fluisterend reageerde met: “Mobach, lijkt mij geil”.

[4]           In de huidige samenstelling van de Tweede Kamer spreken sommige leden immers over elkaar in termen als ‘flapdrol’en ‘schijtlul’.

Categorieën:Overdenkingen