Ter overdenking 122

Gerucht
Let op! Het verhaal gaat dat a.s. dinsdag de bede in de troonrede terugkeert.
Haagse kringen melden dat de keus is gevallen op: “God zegen’ de greep”.

– – – – – – – – – – – –

Paul Haenen over Frank Sinatra (mei 1998):
“Hij had zwaar Alzheimer – volgens mij weet hij nog niet dat hij dood is.”

“Negentig is niet oud. Je bent oud als de dokter geen röntgenfoto meer van je maakt maar je gewoon tegen het licht houdt”. (Red Buttons, Amerikaans komiek bij de 90e verjaardag van Milton Berle)

FNV-voorzitter Lodewijk de Waal over het Engelse Hogerhuis:
“Van een aantal aanwezigen kun je niet zien of ze diep in slaap zijn of reeds enige tijd overleden”.

——————————

Het mooiste beroep: schaduwaccountant met voorkennis

– – – – – – – – – – – – –

Waarheidsvinding bij aannemers
“Heeft u de agenda’s vernietigd? “
“Nee”
“Dat weet u zeker?”
“Ja”
“Heeft u de agenda’s láten vernietigen?”
“Dat is een goede vraag! Ja”

– – – – ——————————————————————–

“Heeft u valse facturen verstuurd?”
“Er zijn nooit valse facturen in de zin van vervalste facturen verstuurd”.

————————————————————————-

“Voor zover ik weet, kan ik mij dat niet meer herinneren”.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

“Een leugen is een waarheid die rekening houdt met haar omgeving”. (Levi Weemoedt)

————————————————————————–

Nulpraat
Mijn verhaal onder Nuloptie (zie nr. 121) blijkt niet te kloppen. Zie Ewoud Sanders in NRC Handelsblad van 18 september 2002. Sinds juni vorig jaar heeft de Kamervoorzitter niet meer de bevoegdheid om ‘onparlementair taalgebruik’ uit de stenografische verslagen te weren. Het verzoek van Voorzitter Weisglas aan SP-afgevaardigde Agnes Kant om lulpraat te veranderen in nulpraat, en haar verzet daartegen, staat dus gewoon in de Handelingen.
Tot voor kort had de Kamervoorzitter dus wel de bevoegdheid om een onwelvoeglijk geacht woord buiten de Handelingen te houden. Er kwam dan een cursief zinnetje te staan, met de woorden: “In de voorafgaande zin is een door de Voorzitter ontoelaatbaar geoordeeld gedeelte door andere woorden vervangen”. Onder stenografen worden dit soort schrappingen lijken genoemd. De letterlijke passages worden bewaard in het zogenoemde lijkenarchief. Nog altijd krijg je daar alleen op schriftelijk verzoek inzage in en dan alleen als je belooft de lijken ‘strikt vertrouwelijk’ te behandelen. Ewoud Sanders weet te melden dat in de jaren vijftig het woord potverdrie buiten de Handelingen is gehouden en in 1993 werd een oprisping van PvdA’er Frans Leijnse (“kan me niet verdommen”) veranderd in “kan me niet schelen”. Wie levert mij de complete lijst?

Categorieën:Overdenkingen