Ter overdenking 123

Uit Terzijde (Vrij Nederland):
Kun je bidden voor de scheiding van kerk en staat?
Constitutioneel mag Beatrix niet eens begrijpen wat ze opleest.
Heb je eigenlijk een achternaam nodig als je Volkert heet?
Aannemer: “Ze pakken je, op wat je vergeet te vergeten”.

—————–

Om over na te denken:
pas 65 is al 65

——————

Heleboel vertellen
“Ik houd nu mijn mond, maar als de commissie klaar is, heb ik een heleboel te vertellen”.
(Dick Terlingen, getuige voor enquêtecommissie bouwfraude) 

Waarschuwing
De bijtschildpad (dol op kinderen) is nog steeds niet gevangen. Dus: ouders opgepast! Er worden tegenwoordig trouwens allerlei gevaarlijke beesten gesignaleerd van wie we vroeger zelfs het bestaan niet vermoeden. Zo wist Ivo de Wijs in zijn programma Vroege Vogels te melden dat onlangs twee christelijk gemengde koren werden aangevallen door de korenwolf.
Overigens bedreigt niet alleen de korenwolf de samenleving. Dit geldt ook voor de knoflookpad, de kamsalamander, de noordse wolmuis, de boomkikker, de zeggekorfslak, de zandhagedis, de rugstreeppad en de modderkruiper. Sinds dit gedierte Noach’s ark verliet heeft het tot voor kort een betrekkelijk teruggetrokken bestaan geleid. Maar nu ontwrichten deze beesten de maatschappij. Louter door hun aanwezigheid worden bouwcontracten waardeloos, aanleg van spoorwegen stilgelegd, tracés van snelwegen in de war gestuurd, enz.
Ongekende mogelijkheden voor Greenpeace!

Milieu
“Er is niets wat het milieu erger aantast dan een kind. Uit milieu-oogpunt kun je beter honderd hectare tropisch regenwoud omhakken dan een kind nemen.” (Midas Dekkers)

———

“Ik ben een trouw aanhanger van gezag maar het moet niet boven me staan”. (Jan Cremer)

– – – – – – –

“Tussen die twee is het nooit meer goed gekomen, nadat Freek over Youp had gezegd: ‘Hij heeft veel in mijn mars’.” (Paul van Vliet)

———–

Krijgen we nu ook al parttime kluizenaars?
Trouw bericht dat de komende week in het provinciehuis in Den Bosch een studiedag wordt gehouden over de vraag of er voor een klooster nog toekomst is. Zo vragen de organisatoren zich af of de deeltijdnon en de kortverband monnik hun intrede zullen doen. De themathiek is in eigentijds kreupel Nederlands verwoord. Zo komt aan de orde “Religieus leven naar de toekomst”. (Bedoeld zal zijn “Religieus leven in de toekomst”, maar sinds katholieken spreken over “gehoorzaamheid naar Rome” moeten we aannemen dat ook in die kringen het gevoel voor voorzetsels is verdwenen)

Categorieën:Overdenkingen