Ter overdenking 155

Voor de kat z’n kanarie…
De Eerste Kamer’, zegt Wim de Boer, tot voor kort fractieleider namens GroenLinks, ‘is als een oude slapende leeuw die het nog wel kan maar er bijna nooit meer zin in heeft.’
‘De Eerste Kamer,’ zegt Jacob Kohnstamm, lid namens D66, ‘is als een oude opa die leuk is voor de kleinkinderen maar geen verantwoordelijkheid draagt voor hun opvoeding.’
‘Als je iets geheim wilt houden moet je het hardop in de Eerste Kamer roepen.’ Opgetekend uit de mond van Elske ter Veldt, PvdA, oud-staatssecretaris.
Deze citaten ontleen ik aan het kostelijke boek van Gerard van Westerloo, getiteld ‘Niet spreken met de bestuurder’, waarin het Nederlandse regentendom te kijk wordt gezet. Inmiddels dreigt één volksvertegenwoordiger schade te ondervinden van zijn loslippigheid. De VVD heeft deze week in de Eerste Kamer een motie ingediend, waarin wordt voorgesteld dat de nieuw te kiezen voorzitter een “gebleken positieve persoonlijke opvatting” moet hebben over de senaat “als staatsorgaan.” Kortom, de voorzitter moet de Eerste Kamer een warm hart toedragen. De motie blijkt te zijn gericht tegen Erik Jurgens (PvdA), die zich als enige heeft gemeld als kandidaat-voorzitter.
Tegen Gerard van Westerloo zei Erik Jurgens over zijn collega’s en zijn eigen PvdA-fractie (blz. 194): ‘Het valt niet mee hoor, om wat fut in die Kamer en de eigen fractie te krijgen. We moeten toezicht houden op de grondwettelijkheid, nou, ik verzeker u, daar komt niets van terecht. Zelfs als alle juristen roepen, deze wet, dat kan echt niet, die moeten we niet aannemen, dan nog gaat de rest chagrijnig zitten kijken en roepen, kom op zeg, doe normaal. Je zit daar pour la derrière du chat je verhaal te houden……’
Ik ben er van overtuigd dat Erik Jurgens voorzitter word! (genoteerd 12 juni 2003)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Zalm en Wijn zijn vorige maand geïnstalleerd als resp. minister en staatssecretaris van Financiën. Culinair vormen deze twee zonder twijfel een prachtcombinatie.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

De bruid die alles liet zien
NRC/Handelsblad publiceerde onlangs een serie hilarische citaten uit brieven aan verzekeringsmaatschappijen, van het internet geplukt door Wilfred Takken.

“Ik reed eerst met mijn auto tegen de vangrail, sloeg toen over de kop en knalde tenslotte tegen een boom. Toen verloor ik de macht over het stuur.”

“In eerste instantie heb ik tegen de politie gezegd dat ik niet gewond was, maar toen ik mijn hoed afzette bemerkte ik de schedelbreuk.’

“Mijn bruid heeft de agenten die het ongeval kwamen opnemen alles laten zien wat ze maar wilden zien.”

“De getuigen van de aanrijding zijn tegen de achterkant aangeniet.”

“Wij hebben geen inkomsten uit de melkveehouderij. Met de dood van mijn man verdween het laatste rund van het erf.”

“Laat u het mij a.u.b. weten indien u deze brief niet heeft ontvangen.”

Categorieën:Overdenkingen