Ter overdenking 238

STERRENSLAG BIJ DE VVD
De strijd tussen Hirsi Ali en Hans Wiegel is onbeslist gebleven. Zoals columnist Van Doorn in HP/De Tijd (02-12-O5) deze week schreef. “Vrede is uitgesloten, een wapenstilstand is het hoogst bereikbare.” Mij is één zin bijgebleven: “BLIJF VAN ONS ERELID AF!”

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

­AARSRIVALEN, SCHELDKARBONADES EN TERMINALE BADEN door Ewoud Sanders

“Koop dit boekje niet!”, meldt de uitgever op de omslag. “Het is geestig, verrassend en leerzaam, maar ook confronterend, verontrustend en gevaarlijk. Bent u tot nu toe nooit gestruikeld over woorden als aanwijziging, burgermeester, eensgezinswoning, lidteken, miniscuul, omweer, orgineel, pizzaria en polshoogte. Na het lezen van dit boekje verandert dat. Niet alleen zult u uzelf op enkele verhaspelingen betrappen, maar opeens hoort en leest u ze overal. Want woordinfecties zijn immens besmettelijk. Voor je het weet heb je het, op het verkeerde moment op de verkeerde plaats, over advocado, championsoep of gordon bleu. Dit boek voegt een extra dementie toe aan het Nederlands, maar de gevolgen zijn luidbundig en onverbitterlijk…”

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

VATICAAN SCHAFT HEMEL VOOR SNEUE GEVALLEN AF
Als ik de Volkskrant mag geloven gaat binnenkort `het voorgeborchte’ dicht. Voor de duidelijkheid: het voorgeborchte is de locatie waar zich volgens de katholieke geloofsleer de zielen van gestorvenen ophouden die om geloofstechnische redenen niet tot de hemel kunnen worden toegelaten, maar die ook niet hoeven te worden gekweld in de hel of het vagevuur.
De gedachte dat er zo’n voorgeborchte bestaat, werd eeuwen geleden door de kerk gelanceerd om antwoord te kunnen geven op de vraag waar zich de zielen van jong gestorven maar nog ongedoopte zuigelingen ophouden. Voor hen is in ongedoopte staat uiteraard geen plaats in de hemel. Aan de andere kant zijn ze door hun prille heengaan niet in staat geweest te zondigen en kun je in redelijkheid niet volhouden dat ze het hellevuur hebben verdiend. Maar ze delen natuurlijk weer wel in de erfzonde die de mensheid sinds de zondeval van Adam en Eva belast. Het voorgeborchte leek voor deze categorie daarom de meest geschikte verblijfplaats.
Een tweede groep die de kerk daar kwijt kon, wordt gevormd door een stoet van op zichzelf rechtschapen figuren, die echter de pech hadden vóór Jezus Christus ter wereld te zijn gekomen en derhalve ongedoopt bleven. Zo zouden ook de helden uit het Oude Testament, zoals Noach, Mozes, Abraham, enzovoort, in het voorgeborchte verblijven.
De vorige paus, Johannes Paulus II, zag weinig in deze leer. In zijn in 1992 verschenen nieuwe catechismus was het voorgeborchte dan ook weggelaten. Op de vraag hoe het dan moest met de ongedoopte zuigelingen was het officiële antwoord voortaan dat die `door de kerk aan bet erbarmen van God werden overgelaten’. Michaël Zeeman meldt nu in de Volkskrant dat de dertig leden tellende Commissie voor Internationale Theologie van het Vaticaan de bevindingen van haar jarenlange onderzoek naar deze materie aan paus Benedictus XVI gaat presenteren. Het staat wel vast dat de Heilige Vader tot opheffing van het voorgeborchte zal besluiten. Blijft nog de vraag welke consequenties dit voor belanghebbende ontslapenen kan hebben. Antoine Bodar zal ongetwijfeld het antwoord weten. Ik zie al reikhalzend uit naar de priemende blik van Andries Knevel, die met geheven vinger en een gemeen lachje zijn gast op de inconsistenties van de roomse kerkleer zal wijzen.
Voor reformatorische arrogantie is overigens geen enkele aanleiding. Ook in gereformeerde kring heeft men te kampen met het oplossen van niet bestaande problemen. Zo werden destijds diepgaande beschouwingen gewijd aan `de zielen onder het altaar’ (Openbaring 6, vers 9). De vraag was dan of er bij overledenen sprake is van een `zielenslaap tot de jongste dag’ of dat zij direct al bij vol bewustzijn de hemelse heerlijkheid ervaren. Ook dit twistpunt was aanleiding tot kerkscheuring. Luther zag wel wat in de `zielenslaap’. Calvijn was een felle bestrijder van dit idee. Merkwaardig dat theologen al eeuwen lang niet terugdeinzen stellige uitspraken te doen over zaken waar niemand iets van weet.

Categorieën:Overdenkingen