Ter overdenking 266

Woordenboek zonder kut en lul
Het is gelukt. Op verzoek van vijf reformatorische scholen brengt Van Dale een gekuist schoolwoordenboek op de markt, waarin de klassieke drie-letter-woorden ontbreken. Ook bastaardvloeken en uitroepen als ‘gut’, ‘gadver’,‘jeetje’, ‘jeminee’, ‘gossie’, enz. zijn verwijderd. Van de vulgair geachte woorden sneuvelden o.a. ‘fikken’, ‘flikkeren’, ‘verrek’, ‘hartstikke’ en ‘gelazer’. Verder worden gereformeerde kinderen te jong geacht voor seksueel getinte woorden als ‘geil’, ‘prostituee’ en ‘sperma’. Curieus is dat bepaalde woorden een nieuwe omschrijving hebben gekregen. Als voorbeeld noemt een Van Dale-redacteur in Trouw het woord krokusvakantie. Daar stond: ‘Schoolvakantie die meestal wordt gehouden tijdens carnaval’. Dat wordt nu: ‘in de maand februari of maart’. Of de herziene formulering de reinheid van de kinderziel daadwerkelijk ten goede komt, moeten we natuurlijk afwachten. Kar na val heeft wel iets van ‘berouw komt na de zonde’.
Overigens is die hele schoonmaakactie natuurlijk zinloos. Voor een kind dat heeft leren lezen is het lacherig zoeken naar ‘vieze woorden’ volkomen normaal. Het zou voor mij een hele teleurstelling zijn geweest wanneer ik ze destijds niet had aangetroffen. Verder kan een kind al snel de gevoelswaarde van een woord inschatten. Je wist dat gvd absoluut niet kon, maar dat snotverkoffie onder omstandigheden wel door de beugel kon. Later kreeg je op de jeugdvereniging natuurlijk de twijfelgevallen, wanneer iemand bijvoorbeeld Gódfried van Bouillon riep.
Ik ben benieuwd of de reformatorische scholen ook gaan optreden tegen het opzoeken van onwelvoeglijke bijbelteksten door leerlingen. Via internet is met de goede zoektermen alles zo op te sporen. Wij vermaakten ons destijds met Ezechiël 23 en lazen het verhaal over Ohola en Oholiba (bepaald geen tuthola’s): “ Deze hoereerden in Egypte; in hare jeugd hoereerden zij; daar werden hare borsten gedrukt, en daar werden de tepels haars maagsdoms betast….” Daar kon het tijdschrift OKIDO, waarvan we de oude jaargangen tijdens de tekenles mochten lezen, niet tegenop. We kenden ook het verhaal van de dochters van Lot, die zijn dochters “die geenen man bekend hebben” aanbood. Zie Genesis 19, vers 7: “Ik zal ze nu tot u uitbrengen, en doet haar zooals goed is in uwe oogen”. Maar dit bleek nog niets vergeleken met de horrorstory in Richteren 19, die ik overigens pas jaren later ontdekte. Te gruwelijk om hier te noteren. Wordt het geen tijd voor de reformatorische scholen een gekuiste versie van de bijbel in omloop te brengen?

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Those were the days
Met Freek Bastiaanse ging ik na welke alcoholische dranken zestig jaar terug thuis werden geschonken. We kwamen o.a. op ‘zoete spaanse’, ‘samos’, een ‘voorburgje’, ‘vermouth’ (‘drink geen vermouth als je vermoedt dat je ver moet’) en ook ‘een tip van Bootz’.
Prompt droeg Freek spontaan voor:
Op een pluimveecongres in Terbregge
Wilde boer Krelis het volgende zegge:
Geef ze desnoods
Een tip van Bootz
Zelfs de hane gane dan legge

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Gehoord bij Jules Deelder:
“Wat is het verschil tussen een Duitser en een dildo?”
“Een dildo is geen echte lul.”

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Categorieën:Overdenkingen