Ter overdenking 280

Om over na te denken

Wouter Bos in Het Financieele Dagblad:

“Veel is mogelijk. Maar ik wil voorkomen dat we met het kind ook het badwater weggooien.”

Bron: Onze Taal, juni 2007

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Bijzondere hoogleraren
Deze week besteedde HP/De Tijd aandacht aan de ‘lokprofessor’. Het is onder universiteiten namelijk mode om hippe vogels en BN’ers tot hoogleraar te benoemen om studenten te trekken. Het bekendste voorbeeld is natuurlijk Ruud Lubbers die in Tilburg de leerstoel Globalisering kreeg aangeboden. Zijn collega’s hadden zo hun bedenkingen over de wetenschappelijke kwaliteiten van Lubbers, die professor in de Globlabla werd genoemd.
Aan de Groningse universiteit bleek destijds het hoogleraarschap van Frans Plooij een mislukking. Plooij was de auteur van het boekje ‘Oei, ik groei’, een immens populair boekje dat beschreef hoe de ontwikkeling van een kind zich in acht sprongen voltrok. De professor raakte ontregeld toen hij een promovenda aantrok die door praktisch onderzoek de theorie van haar leermeester onderuit haalde. Uiteindelijk vertrok hij.
Soms wordt een professoraat tijdig voorkomen. Eind jaren tachtig stond aan de Universiteit van Nijmegen de benoeming van generaal G. Berkhof op de agenda. Het betrof een leerstoel die op kosten van de Atlantische commissie zou worden ingesteld. Het leek een formaliteit te worden totdat uitlekte dat de te parachuteren geleerde bij de denktank van de NAVO bekend stond als Sjakie Plof. Deze informatie volstond. Toen de kruitdampen waren opgetrokken, was ook de Atlantische leerstoel in rook opgegaan.
Drie jaar geleden werd aan de VU een nieuwe leerstoel gevestigd: Citizen involvement in war situations, vrij vertaald: burger bemoeienis met oorlogszaken. Alle kosten komen voor rekening van het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV). De naam van de hoogleraar bleek geen verrassing: Mient-Jan Faber, de man waar het IKV sinds de Irak-oorlog van af wilde. Zijn wetenschappelijke inbreng heeft tot nu toe geen waarneembare resultaten opgeleverd. Faber werd eigenlijk professor in de mientjanfaberkunde.
Hans van den Bergh (HP/De Tijd 1 juni 2007) las pas in de krant dat de Universiteit van Amsterdam (UvA) een leerstoel heeft ingesteld voor het vak boekhandel. Met boekwetenschap heeft deze studierichting overigens niets te maken. Daar hebben ze namelijk al een hoogleraar voor (dr. Lisa Kuitert). Het gaat nu om een professor die moet lesgeven en verder onderzoek doen in het verhandelen van boeken (!). Conclusie van Van den Bergh: “Aan Nederlandse universiteiten worden tegenwoordig regelmatig hoogleraren benoemd die zelf nog nooit een boek hebben geschreven. […] Hoe kunnen dit soort proffen hun medewerkers leren hoe ze een boek moeten schrijven vanuit een totaal gebrek aan ervaring op dit punt? Hoe moeten studenten leren systematische algemene kennis te vergaren over niet-bestaande, elk-wat-wils-vakken als popmuziek, globalisering en het verkopen van boeken? De universiteit is allang verworden tot een grabbelton vol snoepjes van de week.”

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Voor satire verwijs ik naar de website van Youp van ’t Hek. Voor de column van zaterdag 3 juni is het voldoende om bij Google te typen “Hiv Hiv Hoera”. De lezer zal moeten toegeven:
Qua seks gaat er niets boven Groningen.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Categorieën:Overdenkingen