Ter overdenking 281

Terug naar de middeleeuwen of liever nog de prehistorie
Nederland maakt voorlopig geen gebruik van zijn arsenaal van 2172 clusterbommen, besloot het kabinet deze week. Wel sluit de regering zich aan bij de 45 landen die streven naar een wereldwijd verbod. Dit gaat Roel Kuiper (hoogleraar reformatorische wijsbegeerte en lid Eerste Kamer voor de ChristenUnie) niet ver genoeg. Een prijzenswaardig standpunt, maar de motivering blijkt heel apart. Nederlands Dagblad – de krant die zich afficheert als “christelijk betrokken” – noteerde uit de mond van de bijbelvaste geleerde: “Het Oude Testament vertelt ons dat je in oorlogstijd zelfs de dieren en de gewassen van je vijand niet mag beschadigen. Het doden van onschuldige burgers is dus helemaal uit den boze.” In hetzelfde artikel wordt ook het ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind aangehaald: “Wij zijn voor een volledig moratorium op deze wapens. Minister Van Middelkoop leest dezelfde bijbel als ik, hij zou tot dezelfde conclusies moeten komen.” Het volledige artikel (27-06-07) is op internet na te lezen. Zie Wim de Bie’s weblog (bieslog.vpro.nl).
Wat te denken van dit beroep op het Oude Testament? Ik heb er Deuteronomium 20 op nageslagen met als opschrift Wetten omtrent den oorlog en het belegeren van steden. Volgens de Statenvertaling komen de vrouwen, de kinderen en de beesten er inderdaad nog genadig af. In vers 13 en 14 staat: “en de HEERE, uw God, zal haar (de stad, H.Mo.) in uwe hand geven, en gij zult alles wat mannelijk daarin is, slaan met de scherpte des zwaards; behalve de vrouwen, en de kinderen en de beesten, en al wat in de stad zal zijn, al haren buit zult gij voor u rooven.” Vers 19 komt milieuvriendelijk over, hoewel het eigen belang ook daar scherp in het oog wordt gehouden:“Wanneer gij eene stad vele dagen zult belegeren, strijdende tegen haar om die in te nemen, zoo zult gij haar geboomte niet verderven […] want gij zult daarvan eten, daarom zult gij dat niet afhouwen, (want het geboomte van het veld is des menschen spijze)”.
            Maar hoe zal het volgens datzelfde hoofdstuk de Hethieten, de Amorieten en de Kanaänieten vergaan? Vers 16 laat daarover geen twijfel bestaan: “maar van de steden dezer volken, die u de HEERE uw God, ten erve geeft, zult gij niets laten leven dat adem heeft.”
Daarom is het zo nuttig het Nederlands Dagblad te lezen.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Citaten van Jan Wolkers
Uit ‘Opzij’, 3/2005, interview door Cisca Dresselhuys
Naar zijn evenbeeld
De mens is namelijk niet door God gemaakt naar Zijn evenbeeld, het is juist precies andersom: de mens heeft God gemaakt naar zijn evenbeeld en daarom is God zo’n kinderachtige klootzak, een man van wraak, de man die de zon liet stilstaan om de joden de tijd te geven een heel dal met tegenstanders goed te kunnen afslachten, een nare, zielige man, iemand voor wie je bang moet zijn. Zo hebben de mensen hem dus zelf gemaakt.
Uitvindsel
De hemel is sowieso een uitvindsel van mensen, omdat ze er niet tegen kunnen te moeten denken dat ze stof zijn en tot stof zullen wederkeren.
Het fundament
Zonder de bijbel zou ik een ander mens geweest zijn. Het is toch een soort indoctrinatie: je hele jeugd die verhalen te horen. En zonder die bijbel en mijn godsdienstige opvoeding had ik nooit mijn boeken geschreven. Ze vormen het fundament van mijn schrijverschap, samen met de opstandigheid, de rebellie die ik aan het geloof heb overgehouden.

Categorieën:Overdenkingen