Ter overdenking 305

HOW’S TRIX?
Onze koningin had in haar jonge jaren twee bijnamen: prinses glimlach en prinses stampvoet. Beide aspecten kwamen vorige week uitvoerig aan de orde in het tv-programma Profiel. Wie het niet gezien heeft kan het alsnog bekijken via Uitzendinggemist. Titel op de website: ‘De erfenis van Beatrix’. Een aanrader.
Beatrix komt naar voren als de control-freak die zich met alles bemoeit en vooral als het om protocollaire zaken gaat geen detail schuwt. Bij één vermakelijke anekdote mag een vraagteken worden geplaatst. Tomas Ross, een auteur die het niet aan fantasie ontbreekt, vertelt hoe er een eind kwam aan de bezoeken die Freddy Heineken – huisvriend van de Oranjes – aan Soestdijk bracht. Freddy kende Beatrix al als jong meisje en noemde haar gewoon Trix. Toen het koningschap in zicht kwam eiste Beatrix van de biermagnaat dat hij haar voortaan zou aanspreken met ‘majesteit’. Waarop Freddy reageerde met: “Ik ken zomertijd en ik ken wintertijd, maar geen majesteit.” Vanaf dat moment – aldus Tomas Ross – is er geen Heineken het paleis meer binnengekomen.
Een geheel ander verhaal is afkomstig van René Zwaap, veelzijdig journalist, tevens luis in de pels van Beatrix. Hij publiceerde destijds in DE GROENE AMSTERDAMMER een verdwenen huwelijksfoto van haar vader Bernhard, waarbij alle gasten spontaan de Hitlergroet brachten. Volgens René Zwaap kon Freddy Heineken bij de gehele Oranje-familie een potje breken. Ik citeer uit DE GROENE (12-01-2002): “[…] het was […] oom Freddy aan wie Willem-Alexander als eerste zijn verloofdes Emily Bremers en Máxima Zorreguita kwam tonen. De bierkoning briefde die ontmoetingen dan meteen door naar de pers, want discreet was hij niet te noemen. […] Met de vorstin stond hij op voet van gemeenzame gelijkheid. Een geliefde truc om zijn gasten op kantoor te imponeren, was dat Heineken in hun aanwezigheid Beatrix opbelde met een weinig protocollaire openingszin als: “Zo Beatrix, al een beetje moe van het regeren vandaag?” Beatrix, normaal gesproken erg op haar vorstelijke privileges gesteld, liet het zich allemaal glimlachend welgevallen en koos regelmatig het ruime sop op Heinekens immense jacht Something Cool, zoals publiek bekend werd toen ze medio jaren tachtig voor de kust van Portugal werd overvallen door een hersenvliesontsteking en haastig van de Heineken-boot moest worden gehaald.”
Royalty-verslaggeving is per definitie onbetrouwbaar. Maar als ik moet kiezen lijkt het verhaal van René Zwaap het hoogste waarheidsgehalte te hebben. De anekdote van Tomas Ross werd eerder gedebiteerd door Thomas Lepeltak, tot 2003 eindredacteur van het Stan Huygens Journaal.
P.S. Jazzkenners weten dat Something Cool de titel is van een elpee die zangeres June Christy in 1957 opnam. How’s Trix? is een compositie van pianist George Shearing, in 1950 door het George Shearing Quintet op de plaat vastgelegd.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Om over na te denken
Je kunt je zegeningen wel blijven tellen, maar daar worden het er niet meer van.
D. Hegger – Wageningen Universiteit

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Het beste argument tegen de democratie is een gesprek van vijf minuten met de gemiddelde kiezer. Winston Churchill

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Ons product heeft geen schadelijke bijwerking omdat het in het geheel geen werking heeft.
Wij fabriceren het slechts om de hoge advertentiekosten terug te verdienen.
Kurt Tucholsky

Categorieën:Overdenkingen