Ter overdenking 314

Luisteren naar de paus in Sidney

Ter overdenking 314

Zie Spreuken 10, vers 5. Foto NRC Handelsblad 17 juli 2008

Kardinalen en bisschoppen luisteren geboeid naar een opwindende toespraak van paus Benedictus XVI (81) op de Wereldjongerendagen in Sidney. Hij prees de Labour-premier voor de “moedige excuses” die hij heeft gemaakt aan de Aboriginal-bevolking, voor onrecht dat de blanke bevolking hun in het verleden heeft aangedaan. Ook bood hij namens de Rooms-Katholieke kerk zijn excuses aan voor seksueel misbruik door Australische priesters. Er zijn volgens Broken Rites (de organisatie die de belangen van slachtoffers behartigt) 107 veroordelingen wegens seksueel misbruik binnen de kerken uitgesproken. Aangenomen kan worden dat het werkelijk aantal gevallen van wangedrag van priesters veel groter is omdat vaak geen aangifte wordt gedaan.
Welke gedachten spookten door de hoofden van de grootwaardigheidsbekleders die aan dit instructieve kiekje meewerkten? Voor de meesten geldt: geen enkele, want zij hebben de woorden van de Heilige Vader ronkend tot zich genomen. Links boven zien we een prelaat die, vermoedelijk zojuist teruggekeerd van de zuidpool, goedgemutst aan zijn middagslaapje is begonnen. Daarnaast en daaronder verkeert vrijwel iedereen in diepe rust, indachtig het advies van Johan de Heer (“Johnny the Gentleman”): “Laat mij slapend op u wachten.”

– – – – – – – – – – – – – – — – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Voor de lezer die het NRC-Scryptogram bijhoudt

Hij heeft met de ketter het onmatige gemeen: TEMPELIER
Gelooft niet meer in eten: AFVALLIGE
Hofdienaar waar men geen bal meer aan vindt: EUNUCH
De onwillekeurige neiging zich van de spanning te willen volproppen: ZENUWTREK
Toekomstige staat van dik 60 jaar geleden: ASMOGENDHEID
Al die amateurs bij elkaar kwamen niet zo snugger over: LEKENDOM
Smeerbaar antidepressivum: BALSEM VOOR DE ZIEL
Doet God met uitverkorenen die niet willen luisteren: TOT DE ORDE ROEPEN
Vissen die zich uit levensbeschouwelijke overwegingen niet lieten vangen: VRIJE SCHOOL

Categorieën:Overdenkingen