Ter overdenking 5

Welke conclusies zullen latere opgravers trekken uit het feit, dat onze verjaardagen op de binnenkant van de WC-deur zijn aangekondigd?

Een van de meest gevatte muzikanten was Rudy Brink, Toen iemand hem vroeg:”Ben je familie van Jos Brink”, antwoordde hij onmiddellijk: “Ja, dat is een volle nicht van mij.”

Pianist Henk Elkerbout – hij heeft aparte hobby’s – was niet op komen dagen bij een repetitie van de Skymasters. Rudy Brink vroeg hem de volgende keer naar de reden van zijn afwezigheid.
Henk Elkerbout: “Ik moest naar een alchemistencongres”.
Rudy Brink: “Ja, we hadden je al gemist.”

Uit NRC/Handelsblad. Gezien op een wc te Maastricht, jaren 50: “Heilige Jozef, die vader werd zonder te zondigen, leer mij zondigen zonder vader te worden.”

In een discussie voor de radio over het teruglopen van het aantal mussen in de steden hoorde ik een gemeentelijke bewindsman zeggen: “De mus is geen beleidsrelevante vogel”.

Gehoord van Godfried Bomans: “Oud worden is, gegeven een zekere bekwaamheid bij het oversteken van straten, geen verdienste.”

Gelezen: God heeft veel geschapen, maar theologie is een uitvinding van de mens.

Vrij Nederland: “Topmanagers stellen geen looneisen. Die pakken het gewoon.”

Een onbetwiste knaller:
In een film stelde men Peter O’Toole de vraag: “Hoe kwam u er achter dat u God was?
Zijn antwoord: “Tijdens het bidden merkte ik dat ik tegen mezelf sprak”

Woordvoerder van Ned. Spoorwegen: “Geef je die bejaarden hun loketten terug, dan krijg je dat ze ook weer zitplaatsen willen…”

Aan de deur: “Meneer wilt u kinderpostzegels kopen en we hebben allebei een mes.”

Ik luister regelmatig naar OVT (afkorting van Onvoltooid Verleden Tijd, het historische VPRO-programma op zondagmorgen van 10 tot 12). Onlangs was een bejaarde katholieke kunstschilder aan het woord. Hij had destijds ruzie gekregen met het kerkbestuur, die zijn schilderingen in het plaatselijke bedehuis had afgekeurd. De pastoor vond zijn werk aanstootgevend. Alle pogingen van de kunstenaar erkenning te krijgen, faalden. Uiteindelijk legde hij zich er maar bij neer, met de woorden: “Je moet nooit proberen tegen een toog op te zeiken.”

Losse gedachten, ooit gelezen:
– Bij een staking van de PTT hoeft er niet gepost te worden.
– Reclame voor sterke drank is bezopen als je het nuchter bekijkt.
– Met het aantal gevangenen in Nederland loopt het wel los.

Categorieën:Overdenkingen