Ter overdenking 24

In Buitenhof hekelde Prof. Zijderveld onlangs het voornemen van het PvdA-congres om van 1 mei (“de dag van de arbeid”), een verplichte vrije dag te maken. Ooit was de 1 mei-viering zinvol, maar nu zijn arbeiders een uitstervend ras. De spreker noemde als voorbeeld: In 1970 hadden 108 arbeiders 5 dagen nodig om een schip uit te laden. Die klus wordt, dank zij containers en computers, nu door 8 man in 1 dag geklaard. De spirituele geleerde eindigde met – ongeveer – de volgende tekst: De idee van de PvdA om van 1 mei een algemeen erkende vrije dag te maken is even idioot als wanneer het CDA zou voorstellen te komen tot een nationale ‘biddag voor het gewas’.
Die laatste term heeft mij nu tijdelijk in de greep. Want al jaren geleden, toen ik op die dag nog ter kerke toog, maakte ik hiervan ‘wasdag voor het gebit’.

Kende je deze al? Een calvinist is iemand die van de deugd een nood weet te maken.

Advies: Nu je bijna niets meer behoeft te kopen, maar alles kunt huren, moet je in een schoenwinkel eens om ‘lease-laarzen’ vragen.

Er bestaat een actiegroep ‘thuislozen’. Ik sta achter de doelstelling, maar eenmaal buiten de deur blijkt ‘thuis lozen’ een illusie. (En dan zijn er desondanks nog mensen die durven beweren dat spelling niet tot de taal behoort!)

Ontmoedigende aankondiging in VPRO-gids:
16.25 Geheugencursus (TELEAC)
afl. 2: Vergeetachtigheid (Herh. van gisteren).

Aandachtvragende repertoirekeuze in NCRV-gids
18.45 Orgelconcert
1. Preludium ex in G, Bruhns. 2. Psalm 116. Ick heb den heer lief in vier variaties, Sweelinck 3. ….

Categorieën:Overdenkingen