Ter overdenking 37

Kostelijke herinneringen bewaar ik aan de begintijd van de Evangelische Omroep. Dat was de periode waarin de amusementsmuziek (ja, ook daar moet ruimte voor zijn …) hoofdzakelijk werd verzorgd door Wessel Dekker, die leider was van de Trekvogels (naar omroeptechnici mij destijds meedeelden de enige volwaardige onaneergroep te Hilversum).
Ook de ontspanningsprogramma’s moesten een ‘verkondigend karakter’ hebben. Een sterk staaltje daarvan maakte ik mee toen ik met redelijk hoge koorts te bed lag en via de radio in een bijbelse quiz verzeild raakte. De kandidaten werden overigens niet alleen getoetst op hun kennis van de Heilige Schrift, maar dienden bovendien vertrouwd te zijn met de psalmen en het repertoire van Johannes de Heer (“Johnny the Gentleman”).
Eén van de muzikale vragen werd ingeleid door een trombonist, die de eerste regel van een bekend gezang ten gehore bracht. Vervolgens werd de kandidaat gevraagd de tekst te declameren.
Kandidaat: “Van U zijn alle dingen…”
Quizmaster: “Dat is nou jammer…” (een bijna blasfemische reactie)
Nadat even later een vraag opnieuw foutief was beantwoord, klonk uit de luidspreker naast mijn bed: “Helaas, het lam Gods kunnen we niet goed rekenen…”.
Ik riep direct: “Wat krijgen we nu? Het lam Gods moeten we áltijd goed rekenen…”

Uit Vrij Nederland:
Gyneacoloog: Een man heeft altijd nog meer bijwerkingen dan de pil.

Socioloog: Arme mensen moeten juist wél naar de tandarts want die moeten op een houtje kunnen blijven bijten.

Relatietherapeut: “Kan uw man zich langer 10 minuten concentreren?”
“Ja, maar niet op mij”.

Ken je het verhaal van de man die zijn verloofde kwijtraakte op de Uitmarkt?

Manager tegen academicus: “Bij mij is het omgekeerd. Ik weet niks, maar ik kan alles.”

Dit schreef Fons Jansen jaren geleden in “Hoed je voor de rand”:
2000: Gun een ander eens een zitplaats in de trein. Neem vaker de auto.

Andere citaten uit dit kostelijke boekje:
Evengoed knap dat je al het tv-nieuws van de vorige dag ’s morgens nog eens na kunt lezen in een krant.

Meestal blijkt een oudemannetjes kwaal een jongeherenkwaal te zijn.

Gehoord van een helderziende: als ik alles van tevoren had geweten had ik dit beroep nooit gekozen.

Als kind wilde ik al niet naar de anti-autoritaire kindercrèche. Maar mijn vader zei: je moet.

Categorieën:Overdenkingen