Ter overdenking 41

Enkele recent gepubliceerde opmerkelijke ‘laatste stellingen’ bij proefschriften:

Burn out is in. (H. Sietsma, Rijksuniversiteit Groningen)

Dat het om de inhoud gaat, zegt men voor de vorm. (J. Woltjer, RU Groningen)

Over niet al te lange tijd zijn topvoetballers zoveel geld waard dat het voor de clubs een te groot financieel risico vormt om ze ook daadwerkelijk wedstrijden te laten spelen. (P.A. Hartman, RU Groningen)

Dat veel vrouwen zich bij gebrek aan goede alternatieven telefonisch met achternaam en voornaam introduceren, is geen uitnodiging hen te tutoyeren. (Titia Bender, fiscaal juriste Universiteit Leiden)
Een probleem wordt beter geformuleerd door iemand die de details niet begrijpt. (J. Norstrom, TU Delft)

Mobiel bellen, immobiliseert. (C. Veninga, RU Groningen)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Sommige verhalen moeten – ongeacht of ze waar zijn – worden doorverteld. In Trouw ging het weer eens over onze oorlogspremier Gerbrandy, die in Engeland een bezoek bracht aan een paardenfokkerij. Op de vraag van de bedrijfsleider of men in Nederland geïnteresseerd was in de aankoop van enkele exemplaren, antwoordde de bewindsman: “We fuck them ourselves”, waarop de fokker reageerde met een verbaasd “Pardon?”
Gerbrandy: “Yes, paarden”.

Brit en Groninger boer ’s avonds over de railing naar de einder starend:
Brit: ‘Quiet Night.’
Boer: ‘ ‘k Wait ook nait.’

Wat voor indruk zal het op een Engelsman maken als hij in Scheveningen ziet staan
“Bad Hotel’?

Categorieën:Overdenkingen