Ter overdenking 48

Met enige schroom geef ik de volgende witz door.
Noem twee voordelen van ‘Alzheimer’.

  1. Je maakt iedere dag nieuwe vrienden.
  2. Je kunt zelf je paaseieren verstoppen.

Viagra in het ziekenfondspakket, daar blijven wij ons hard voor maken. (NRC)

Pijnacker weet van wanten, ook op het gebied van taalvernieuwing. Zo voert de gemeente met de medewerkers ‘belangstellingsregistratiegesprekken’ (Delftsche Courant 14-10-00). Verder heeft Pijnacker een nieuw organisatiemodel ingevoerd, dat ervoor moet zorgen dat de gemeentelijke organisatie beter gaat functioneren. De gemeentesecretaris T. van Waes verwoordde dit als volgt:
“De filosofie van het ontwikkelingsproces wordt gekenmerkt door de afwezigheid van een totaalplan met een vaststaand eindperspectief”.
Met andere woorden: We klooien maar wat aan.

Uit de Nieuwsbrief Begraafplaats Oud Eik en Duinen (‘Onze Taal’):
Algemeen graf voor één persoon biedt meer ruimte voor persoonlijke invulling.

Over manipulatie van de kringspier
Een trouwe lezer confronteerde mij destijds met het ongepolijste timbre van een fanatieke petomaan. Hij verzocht mij bovendien hierop te reageren, een verzoek waaraan ik met begrijpelijke schroom voldoe. Ter geruststelling: ik druk mij slechts in woord uit, niet in geluid.
Vanaf mijn jonge jaren heeft fecaliënkolder mij geboeid. Omdat seksualiteit toen geacht werd niet te bestaan, was alles welkom dat in verband kon worden gebracht met aan de stofwisseling gerelateerde geluiden.
Ik herinneer mij het gegniffel op school tijdens het voorlezen uit de Bijbel bij bepaalde perikopen. Onbetwist hoogtepunt vormde bij Pinksteren de passage waarin sprake is van “een geweldig gedreven wind”. Ook de toevoeging: “deze vervulde het gehele huis waar zij zaten”, stemde tot voldoening.
En vlak ook de psalmen niet uit. Zie psalm 135, vers 4 (berijmd), waar we aantreffen:
“God brengt winden, door een woord,
Uit zijn schatgewelven voort.”
Mijn vriend Nico de Vries wist destijds een pseudo-theologische discussie een hilarische wending te geven. Hij citeerde uit een gezang:
“Die wolken, lucht, én winden,
wijst spoor en loop en baan.”
waarna zijn betoog een onnavolgbare vlucht nam.

Gerrit Komrij:
Antwoord: Er is nooit vraag naar, zei de winkelier, toen ik naar vroeg.
Klassieken: Literatuur en muziek waarvan de royalty’s zijn verlopen.
Klemtoon: In de rij bij de slager een nummertje trekken. Op een homo-avond van de NVSH een nummertje trekken.
Vrouwen: De hoogste diersoort die zijn nagels nog gebruikt.
Ik wil niet serieus zijn, en toch au serieux worden genomen.

Categorieën:Overdenkingen