Ter overdenking 52

Hierna enkele one-liners – de bronnen kan ik niet meer achterhalen – waarvan ik mij bediende tijdens een congres over ‘BTW en Cultuur’, dat ik jaren geleden voor mocht zitten (het was mijn best betaalde schnabbel ooit). Ik moest o.a. de toenmalige minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, de heer Brinkman, inleiden. Deze bewindsman had in ieder geval vóór op de huidige staatssecretaris van Cultuur, dat hij een liefhebber bleek van Oscar Peterson. Ook Kamerleden moesten in passende bewoordingen welkom worden geheten en – nog belangrijker – op passende momenten worden afgeserveerd.

Blijkens mijn aantekeningen hield ik sprekers en publiek voor:

– Wanneer men altijd bij zijn partij wil blijven, moet men dikwijls van mening veranderen.

– Dominees en politici zeggen:
“Doe wat ik zeg” en nooit “Doe wat ik doe”.

– Een oprecht politicus is iemand die als hij eenmaal is omgekocht ook omgekocht blijft. (deze in reserve gehouden grofheid behoefde niet te worden ingezet)

– Cultuur is wat overblijft wanneer men alles vergeten is wat men geleerd heeft (de zin waarmee ik het congres sloot; ik dacht dat Selma Lagerlöf dit ergens schreef)

In het Kluwergebouw aan het Plein maakte ik deze maand een discussie mee over de toekomst van de vennootschapsbelasting. Hoewel de contouren van een belastingstelsel in een ‘verenigd Europa’ bepaald vaag mogen worden genoemd, lieten de geleerden zich geheel gaan. Op een gegeven moment riep een getarte fiscale hoogleraar zijn opponent toe: “Een goede aanslag komt uit de loop van een geweer”. Dit tilde de discussie direct naar het gewenste niveau.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Frits Abrahams schreef in NRC/Handelsblad van 7 december 2000 een prachtige column naar aanleiding van het overlijden van Frits Hotz.. Hij besluit als volgt:
Hotz kon fraaie aforismen schrijven. Bij zijn dood lijkt deze me wel toepasselijk (uit Dood Weermiddel): “Alles eindigt in ironie. Als we twintig zijn believen wij ironisch te doen; als we oud zijn is het leven het.”

Categorieën:Overdenkingen