Ter overdenking 53

De gang van zaken bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen bewijst weer eens het gelijk van Stalin: “Beslissend is niet wie de meeste kiezers achter zich krijgt; het gaat erom wie de stemmen telt.”

Gelezen in NRC/Handelsblad:
Het was lente. Churchill en Gerbrandy stonden op het balkon. “Spring is in the air” zei Churchill poëtisch, waarop Gerbrandy gevraagd schijnt te hebben: “Why should I?”. Het is een mooie anekdote, maar hij zal niet waar zijn om de eenvoudige reden dat beide mannen de essentie van het misverstand niet doorgrond kunnen hebben. Er moet iemand bij geweest zijn die zowel Nederlands als Engels sprak, maar daarover wordt niet gerept.

Als belangrijkste gevolg van de fusie tussen de gemeenten Pijnacker en Nootdorp wordt genoemd: Er komt maar één bordeel.

In het televisieprogramma ‘Heilig Vuur’ kwam een dame aan het woord die opviel door haar bevlogen maar vooral ook ondoorgrondelijk woordgebruik. Even later werd haar beroep aan het beeld toegevoegd: veranderingsmanager/theoloog. Een nog boeiender broodwinning lijkt mij manager/veranderingstheoloog.

Uit “De taal van Wim T. Schippers” (door hem uitgeprobeerd op een norse ober):
“Ach ober! Ik heb per ongeluk mijn koffie opgedronken! Zou u het héél erg vinden mij een nieuwe te brengen.”

Man: “Dit hoef ik niet te nemen!”
Ober: “Natuurlijk niet! Maar waarom bestelde u het dan?”

“Nou ober, ik heb weleens een beter wijntje gedronken!”
“Da’s best mogelijk, meneer, maar niet hier.”

“Ober , mogen wij even afrekenen?”
“Nee meneer, dat moet.”

“Doe mij maar gewoon een uitsmijter. Kunnen ze niet mee knoeien.”
“Nou, onze kok wel, hoor.”

Frans Elsen en Rob Madna beoordeelden een improviserende conservatoriumstudent.
Frans E.: “Ik kan er geen touw aan vastknopen”.
Rob M. : “Ik wel; om z’n nek”.

Levensdevies dat Louis van Dijk mij toevertrouwde: Denk links, leef rechts.

Categorieën:Overdenkingen