Ter overdenking 54

Tussen allerlei paperassen vond ik Pete Fellemans reclametekst voor Capitol. Wervende woordenbrij die we thans mogen ervaren als een gigantische giller.

Christmas op Capitol
Inderdaad: Christmas op Capitol. Op deze pagina vind Ge een kerstrepertoire dat weliswaar in de verre Verenigde Staten is opgenomen, maar waar men ook in ons goede werelddeel gaarne naar luistert. Variërend van een vrolijk ‘Rudolph the red-nosed reindeer’ door Cliff Stone tot ingetogen orgelspel van Edwin Cole…, van een verrukkelijk verend voorgedragen ‘Jingle Bells’ door Francis Albert Sinatra tot zijn met grote liefde voor deze materie vertolkte ‘O little town of Bethlehem’, het vriendelijke miniatuur-plaatsje in imponerend Israël waar het allemaal is begonnen… Christmas on Capitol. Wie Christmas zegt denkt onweerstaanbaar aan Capitol, het label dat een even volmaakt als volledig overzicht geeft van het beste kerstrepertoire aller tijden! Welke betekenis de goede lezer ook aan de kerst mag hechten, het is en blijft over de ganse globe een feest van licht en vrede op aarde, van het kind en de kribbe en – vooral – van muziek. Van muziek op Capitol!
Tekst die moeilijk met droge ogen is telezen

Deze tekst inspireerde mij destijds ook om Arie van Breda’s boek “100 jaar” Jazz in Den Haag in de stijl van Felleman te annonceren:
“Een lange leidraad door de Haagse jazzhistorie, een richtsnoer dat mocht uitgroeien tot weinig minder dan een ware wegwijzer. Een aanvankelijk bescheiden bedoeld boekwerk, dat allengs uitgroeide tot een forse foliant, een felle aanrader voor fans en fanatici…”

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Nieuwe Bijbelvertaling
Groot nieuws voor U! Er is weer een deeluitgave van een nieuwe bijbelvertaling verschenen, een gezamenlijke uitgave van het Nederlands Bijbelgenootschap en de Katholieke Bijbelstichting. In NRC/Handelsblad las ik dat “God de Almachtige” (onder meer in Genesis 17:1 en 35:11) is veranderd in “God de Ontzagwekkende”. Ik kan de consequenties nog niet overzien, maar vraag mij wel af: Hebben de vertalers zich er van overtuigd of de Allerhoogste met deze aanpassing akkoord gaat? Fons Jansen had destijds hoe dan ook gelijk toen hij oecumene definieerde als ‘water in elkaars wijn doen’.
Op dezelfde pagina in NRC/Handelsblad (15-12-00, pag. 41) wordt Maarten ’t Hart aangehaald. Deze acht het Godsbestaan definitief achterhaald sinds dominee Nico ter Linden’s populaire hervertelling van de bijbelverhalen ongestraft in de boekwinkels ligt. In het beste bijbelse idioom, zegt Maarten ’t Hart: “Als Hij wel bestond zou er allang vuur van voor zijn aangezicht zijn uitgegaan om deze verschrikkelijke travestie van Zijn Woord te verteren”.

“MERRIE CHRISTMAS EN EEN HENGST OP NIEUWJAAR” (ooit gewenst door Wim Kan)

Categorieën:Overdenkingen