Ter overdenking 57

Jules Deelder is een jazzfanaat en een taalvirtuoos. Onderstaand ‘gedicht’ heb ik hem in een televisieprogramma in adembenemend tempo horen voordragen. In gedrukte vorm beslaat het meer dan honderd regels maar achterelkaar geschreven blijft het overzichtelijk.

BIJBELSCH
De Bijbel is een heel goed boek
Bloed spettert je van elke bladzij overvloedig tegemoet en moord en doodslag zijn er aan de orde van de dag terwijl ook ’s nachts hele volkstammen met God’s zegen worden afgeslacht.
’t Is al oorlog wat de pot schaft en het zwaardgekletter is niet van de lucht die voorts van het kermen en reurtelen van stervenden en gewonden is vervuld alsmede van het elk normaal mensch ver boven de pet gaande geprevel van aartsvaders en profeten die op nabije heuvelen gezeten hun hart ophalen aan de slachtpartij beneden waar die vieze vuile stinkbarbaren weer eens ongenadig op hun sodemieter krijgen van God’s Eigen Pantsergrenadier Brigade “Das Himmelreich” onder bevel van Josua of Saul of noem nog es zo’n gereformeerde moordenaar die geen gevangenen maakt maar ’t vijandig gespuis inclusief vrouwen en kinderen onder het zingen van gewijde liederen zonder verdoving van de ingewanden ontdoet en vervolgens op palen gespietst op de plek hunner voormalige haardsteden aan de gieren en jakhalzen overlaat die de zegevierende stoottroepen Gods op geringe afstand volgen vanwege het vele slachtafval dat onder de heersende weersomstandigheden om spoedige verwerking vraagt daar het anders licht tot toeristiek minder aantrekkelijke tonelen kan leiden hetgeen om redenen van salespromotionele aard juist tot elke prijs dient vermeden en vandaar dus de speciale regeling door God met voornoemde aasvreters getroffen waarop hier uit staatsveiligheidsoverwegingen niet nader kan worden ingegaan doch wier effectiviteit keer op keer overtuigend wordt bewezen op deze nietsontziende zegetocht door ’t Beloofde Land die in het Boek der Boeken zo stijlvol wordt beschreven in lichtelijk gezwollen taal met hier en daar wat regen en overvloedig hoorngeschal niet te vergeten want daar krijg je origineel de tering van al dat geschetter en gegalm van bazuinen en schalmeien waarmee de inheemse vreemde goden dienende bevolking de stuipen op het lijf wordt gejaagd alvorens in rijen van vier het ravijn te worden ingeranseld ter meerdere glorie van de God der Wrake Die hoewel hoog in de Hemelen woonachtig niet kan laten Zijn monumentale neus voortdurend in aardse zaken te steken en vermomd als brandend braambos te pas en te onpas aan den einder te verschijnen om het Heilige Vuur in de harten Zijner Keurslagers tot nieuwe hoogten op te rakelen en de grootste schurken onder Zijn tuig Eigenhandig het Kruis van Verdienste op de borst te spijkeren en en passant meteen de kortste weg te wijzen naar het volgende item op de lijst van met de grond gelijk te maken onroerend goed waar mogelijk de Boze in kan huizen volgens zwaarbehaarde in jutezakken gehulde volkomen van de pot gerukte fundamentalisten van de Religieuze Inlichtingen Dienst die tot gekmakens toe met de Ark des Verbonds lopen te zeulen en niet rusten eer de laatste Baälpriester met z’n lul in z’n mond in z’n graf is geschopt en met speciale volmacht van de Allerhoogste over de zuiverheid van de leer moeten waken alsmede over die des bloeds in d’aderen Zijner Uitverkoren Heilssoldaten die Zijn Woord er allerwegen te vuur en te zwaard ja zelfs met het flanelbord als het Enig Ware in blijven hameren en altoos te herkennen zijn aan hun smetteloos witte hoed dewelke naar de beste Hollywoodtraditie alleen door de Rechtschapenen gedragen mag worden waar zij die hun ziel ten kwade hebben gewijd te allen tijde aan een zwarte herkenbaar dienen te zijn geheel naar de letter van God’s Eigen Woord zoals geopenbaard in het Boek der Boeken dat op de bestsellerlijst aller tijden een onbetwistbare toppositie inneemt en nog wel even blijven doen zal ook want de tijden mogen veranderen…DE BIJBEL VERGAAT NOOIT!

Categorieën:Overdenkingen