Ter overdenking 59

Om over na te denken:
Als het kalf verdronken is slacht men de koe.

Wim Meyles signaleert in zijn boekje ‘Spelen met woorden’ o.a. de volgende moeilijk te begrijpen woorden:
vol-ledig
boos-aardig
naar-geestig
gemeen-goed
gemene-best
water-stof-gas (vloeibaar, vast of gasvormig?)

Verrijkt uranium?
Vast wel iemand.

Een christelijk voetbalclub
probeert altijd verder te bekeren

Behoort spelling tot de taal? Het antwoord ligt besloten in onderstaande tip voor vakantiegangers:
Span je niet in!
Spanje niet in!

Geslaagde cryptogrammatische omschrijvingen:
Snoer die interviewer de mond! : KNEVEL
Prikkeldraad: SEKSLIJN
De president van het volk is een attractie: BURGERS BUSH

Volgens NRC/Handelsblad van 25-01-01 leeft Kees Stip nog steeds. Hij is 87 jaar oud en woont in het Groningse Sellingen. Publiceren doet hij niet meer. Kees Stip – aldus F.G. de Ruyter in NRC/Handelsblad – was meer dan wie dan ook bedreven in woordspelingen en verrassende rijmwendingen, een virtuoos, zoals uit een van zijn bekendste verzen mag blijken:
Een geit heeft laatst in Duivendrecht
een porceleinen ei gelegd.
Zo sierlijk dat het zelfs te Sèvres
beschouwd werd als ’n oeuf de chèvre
‘Ik heb al leggend,’, zegt zij zacht,
‘heel diep aan iets heel moois gedacht”.

Kees Stip werkte – aldus F.G. de Ruyter – in de jaren zestig op de redactie van het Polygoon-journaal. Toen hier getoond werd hoe de paus op het Sint Pietersplein een serie bromfietsen zegende, was Stips commentaar: ‘Solex Deo Gloria’.

Categorieën:Overdenkingen