Ter overdenking 61

Beatrix heeft ons goed in de tango! (NRC/Handelsblad)

In Pijnacker wordt een ‘esotherische winkel’ geopend, genaamd Oberon. Op de ruit las ik de aankondiging dat daar zowel New-Age CD’s als wierook verkrijgbaar zal zijn. Ank vestigde nog mijn aandacht op een advertentie voor de cursus Liturgisch Bloemschikken. Ons dorp biedt steeds meer mogelijkheden tot zelfontplooiing.
Dan wordt er deze maand in Pijnacker ook nog een ‘open deur dienst’ gehouden. Thema: God valt wel mee. Mensen die dit bedenken kunnen alleen maar tegenvallen.

Gelezen:
Het afmaken van proefdieren
voor het opmaken van vrouwen
is ook vivisexy.
Wanneer begint
het cosmethisch reveil?

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Nu ze die in 1954 uit Breda ontsnapte, inmiddels 85-jaar oude, kampbeul in Duitsland willen gaan vervolgen, wordt een oude verzuchting weer actueel:
Veel oorlogsmisdadigers wachten met smart op hun verjaardag.

Dat Hirohito oorlogsmisdaden pleegde was nog in de periode dat hij God was. (Fons Jansen)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Er zijn boeken waarvan alleen al het alfabetisch register tot de sector opwindende lectuur kan worden gerekend. Een ereplaats mag in dit verband worden ingeruimd voor de 442 pagina’s tellende foliant “Veel vragen…één antwoord” door Johan Francken. De omvang van dit uit de jaren dertig stammende boek wordt voornamelijk bepaald door de hoeveelheid vragen, want het antwoord is, zoals de titel al aangeeft, eenduidig. Ook de in kapitalen gehouden ondertitel is helder: EEN KEUR UIT DE ONDERWERPEN IN HET VRAGENUURTJE DER N.C.R.V. BEHANDELD.
Ik citeer uit het zaakregister onder de letter R:
Radio, 93
Rechterstoel van Christus, 312
Rechtvaardigheid Gods, 45, 51, 85, 411.
Regenboog, 47, 48
Regen vóór Zondvloed, 46
Rhythmische gymnastiek, 200
Roeping Gods, 75
Roofdieren, vóór den val, 87
Rooken, door vrouwen en meisjes, 223 e.v.
Roomsch, 327
Rustdag, 345
Wie vragen mocht hebben over “Schuchterheid in het heilige”, “Elia, hoe kwam hij aan water op de Karmel?”, “Levensduur vóór Zondvloed”, “Staande zingen in godsdienstoefeningen”, “Zwaan op kerktoren” enzovoort, aarzele niet contact met mij op te nemen. Ik bezit de derde, volledig herziene en sterk aangevulde druk, en beschik dus over – het enige!! – antwoord.

Categorieën:Overdenkingen