Ter overdenking 66

De optimist, zo meldde ooit de Bescheurkalender van het Simplistisch Verbond, constateert tevreden dat een pakje lucifers nog steeds even duur is als tien jaar geleden; de pessimist zegt verontwaardigd: “kun je nagaan wat we al die tijd te veel hebben betaald’.

Nog wat geslaagde cryptogrammatische omschrijvingen:
Indonesische krantenlezer: koppensneller
Geloof dat aan buitenlanders wordt verhuurd: rooms
Actrice die vaak actie voert (ter behoud van een rivierstadje): Redgrave

Citaat uit Volkskrant
Oud-topman EZ: Christus komt voor 2010 terug
RIJSWIJK – De vroegere secretaris-generaal van Economische Zaken, prof. dr. F. Rutten, is er van overtuigd dat Jezus Christus voor 2010 terugkomt. Als het eerste teken daarvan zich niet voordoet op 11 april 2002 in het Spaanse dorpje Garabandal, vertrekt Rutten als voorzitter van de rooms-katholieke lekenbeweging Witte Donderdag 2000.
Tot zover de Volkskrant. Voor radio 1 hoorde ik prof. Rutten dit bericht bevestigen. Hij verwacht volgend jaar op 11 april een natuurwonder, vergelijkbaar met wat in 1917 in Fatima plaatsvond. Toen zagen zeventigduizend mensen hoe – ik citeer – ‘de zon begon te tollen’. Het wonder in Garabandal zal van dezelfde aard zijn, alleen nog meer spectaculair, aldus prof. R.. Mocht het wonder zich niet voltrekken dan – ik citeer opnieuw letterlijk prof. R. voor radio 1 – ‘ga ik vissen’. Op de vraag of het hier ‘vissen in Gods wateren’ betrof, wilde hij niet ingaan.
De interviewer vroeg zich vervolgens af of we de datum van 11 april 2001 in onze agenda moeten zetten. Daarvoor wendde hij zich tot prof. Nauta, godsdienstpsycholoog aan de Katholieke Universiteit Brabant. Deze vond de uitspraken van prof. R. wel begrijpelijk: “Hij heeft de mammon achter zich gelaten en heeft zich nu gericht op het komende vrederijk”. Wanneer de voorspelling niet uitkomt – aldus prof. Nauta – zullen de voorspellers trachten hun omgeving te overtuigen van de redelijkheid van het uitstel, namelijk degenen die nog niet bekeerd zijn de gelegenheid te geven dit alsnog te doen. [1]

Nog even ‘een sterke’ van Drs. P.
Louis Couperus
Meed de clerus
Hij was wars van de Roomse verzinselen
En zag meer in de Griekse beginselen

[1]           De bijbelvaste lezer kan de beweringen van Prof. Rutten eenvoudig weerleggen door (o.a.) te verwijzen naar 2 Petrus 3:10.

Categorieën:Overdenkingen